Liity jäseneksi

Pappisliiton valtuustovaali 2022

Pappisliiton valtuustovaali käytiin sähköisenä äänestyksenä 24.1.-7.2.2022.

Pappisliiton valtuustovaalissa valituiksi tulleet

Valtuustovaalin ehdokasasettelu päättyi 31.10. ja täydennysvaalin ehdokasasettelu 7.12.  Osassa hiippakuntia hyväksyttiin sopuvaali joko varsinaisen tai täydentävän ehdokasasettelun yhteydessä. Sähköisessä vaalissa 24.1.-7.2. valittiin Pappisliiton valtuustoon edustajat ja varaedustajat.

Valtuustovaalin tulos kaudelle 2022–2025 (Vaali 24.1.-7.2.2022)

 

Turun arkkihiippakunta

Valtuutetut:  Sari Järnfors ja Matti Hernesaho
Varajäsenet: Milla Voudinlehto (hallituksen jäsen) ja Olavi Saurio

Tampereen hiippakunta

Valtuutetut:   Risto Korhonen (valittu aiemmin sopuvaalilla) ja Heidi Pitkänen
Varajäsenet:  Kaisa Kahra, Tuula Mannermaa ja Ali Kulhia

Oulun hiippakunta

Valtuutetut:  Heikki Karppinen ja Maija Hyvönen
Varajäsen:     Nona Lehtinen

Mikkelin hiippakunta

Valtuutetut:  Laura Hienonen ja Ville Holopainen
Varajäsenet: Hanna Rikkanen ja Osmo Luukkonen (hallituksen jäsen)

Kuopion hiippakunta

Valtuutetut:  Salla Romo ja Jaakko Muhonen
Varajäsenet: Tomi Kallanne ja Mikko Huhtala (hallituksen jäsen)

Borgå stift

Valtuutettu:   Johan Terho
Varajäsen:     Stina Lindgård

Lapuan hiippakunta

Valtuutetut:   Merja Lampila (valittu aiemmin sopuvaalilla) ja Miikka Tarpeenniemi (valittu aiemmin sopuvaalilla)
Varajäsenet:  Karoliina Virkamäki ja Vappu Kangas

Helsingin hiippakunta

Valtuutetut: Marjut Mulari, Laura Leverin, Janne Keränen (hallituksen jäsen), Laura Mäntylä ja Juha Itäleino (toimii valtuustossa Janne Keräsen hallituskauden ajan)
Varajäsen:   Ilkka Sipiläinen (valittu aiemmin sopuvaalilla)

Espoon hiippakunta

Valtuutetut: Annamari Simpanen (valittu aiemmin sopuvaalilla) ja Pilvi Keravuori
Varajäsenet: Erika Kallio ja Johannes Haapalainen

Maisteri- ja kandidaattijäsenten vaalipiiri

Valtuutettu:   Anni-Sofia Nikki
Varajäsen:     Susanna Rinne

Helsingin yliopisto

Valtuutettu:   Arttu Mäkinen (valittu aiemmin sopuvaalilla)
Varajäsen:     Petra Laatikainen (valittu täydennyssopuvaalilla)

Itä-Suomen yliopisto

Valtuutettu:   Salla Natunen (valittu aiemmin sopuvaalilla)
Varajäsen:     –

Åbo Akademi

Valtuutettu:   Jakob Nylund (valittu täydennyssopuvaalilla)
Varajäsen:     –

Ehdokkaat vaalipiireissä, joissa suoritettiin sähköinen äänestys

Turun arkkihiippakunta, 2 paikkaa:

Tampereen hiippakunta, 2 paikkaa: valitaan yksi edustaja ja varaedustajat

Oulun hiippakunta, 2 paikkaa:

Mikkelin hiippakunta, 2 paikkaa:

Kuopion hiippakunta, 2 paikkaa:

Porvoon hiippakunta, 1 paikka:

Lapuan hiippakunta, 2 paikkaa: valitaan varaedustajat

Helsingin hiippakunta, 4 paikkaa:

Espoon hiippakunta, 2 paikkaa: valitaan yksi edustaja ja varaedustajat

Maisteri- ja kandidaattijäsenet, 1 paikka:

Tietoa vaaleista

Suomen kirkon pappisliiton sääntöjen mukaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuustoon valitaan 19 varsinaista jäsentä, 1 maisteri- tai kandidaattijäsen ja 3 opiskelijajäsentä. Varsinaisten jäsenten sekä maisteri- tai kandidaattijäsenen vaali toteutetaan joka neljäs vuosi ja opiskelijajäsenten vaali joka toinen vuosi.

Valtuuston vaali toteutetaan 24.1.-7.2.22. Varsinaisten jäsenten sekä maisteri- tai kandidaattijäsenen toimikausi on vuodet 2022–2025 ja opiskelijajäsenten vuodet 2022–2023.

Vaaleista on säännökset Suomen kirkon pappisliiton säännöissä sekä valtuuston vahvistamassa vaalijärjestyksessä.

Vaalipiirit

Varsinaisten jäsenten vaalissa vaalipiireinä toimivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat. Varsinainen jäsen kuuluu vaalissa siihen hiippakuntaan, jonka tuomiokapitulin alaisuudessa hän on.

Maisteri- ja kandidaattijäsenet muodostavat vaalissa yhden vaalipiirin.

Opiskelijajäsenten vaalissa vaalipiireinä toimivat Helsingin, Joensuun ja Turun opiskelupaikkakunnat.

Vaalipiireistä valitaan valtuutettuja seuraavasti:

Turun arkkihiippakunta 2
Tampereen hiippakunta 2
Oulun hiippakunta 2
Mikkelin hiippakunta 2
Kuopion hiippakunta 2
Porvoon hiippakunta 1
Lapuan hiippakunta 2
Helsingin hiippakunta 4
Espoon hiippakunta 2
Maisteri- ja kandidaattijäsenet 1
Helsingin yliopisto 1
Itä-Suomen yliopisto 1
Åbo akademi 1

 

Ehdokkaat

Varsinaisten jäsenten vaalissa ehdokkaan on oltava Suomen kirkon pappisliiton varsinainen jäsen, maisteri- ja kandidaattijäsenen vaalissa maisterijäsen tai kandidaattijäsen ja opiskelijavaalissa opiskelijajäsen. Jäsenyyden on tullut alkaa viimeistään 31.10.2021.

Ehdokkaan on annettava suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiselle. Ehdokas tarvitsee myös vähintään yhden äänioikeutetun jäsenen kannatuksen. Ehdokkaan on kuuluttava samaan vaalipiiriin kuin kannatusilmoituksen allekirjoittaja.

Kannattajat

Jäsen tarvitsee ehdokkuudelleen vähintään yhden äänioikeutetun jäsenen kannatuksen. Kannattajan on kuuluttava samaan vaalipiiriin kuin ehdokas.

Jäsen saa kannattaa ehdokasasettelussa enintään kahta vaalikelpoista jäsentä.

Määräaika ja oikaisuaika

Ehdokas- ja kannatusilmoitukset tehdään sähköisesti Pappisliiton verkkosivulla olevalla lomakkeella.

Ehdokas- ja kannatusilmoitukset on jätettävä viimeistään 31.10.2021. Ehdokkaille ja kannattajille varataan 8.–14.11.2021 välinen aika oikaisujen ja täydennysten tekemistä varten. Hallitus vahvistaa ehdokaslistat kokouksessaan 18.11.2021.

Ehdokaslistojen julkaiseminen

Ehdokaslistat julkaistaan liiton verkkosivulla, uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Vaali 24.1.-7.2.2022

Valtuuston vaali toimitetaan tammi-helmikuussa 2022. Vaali on välitön ja salainen, ja se toteutetaan sähköisesti. Äänestämisestä annetaan erilliset ohjeet tammikuussa 2022.

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa vaalissa äänestää enintään yhtä monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan valtuutettuja. Valituksi tulevat ne, jotka ovat saaneet vaalipiirissä eniten ääniä. Varajäsenet kutsutaan vaalipiiristä siinä järjestyksessä, kuin ääniä on annettu.

Sääntöjen mukaan äänioikeus valtuuston vaalissa on varsinaisella jäsenellä, maisterijäsenellä, kandidaattijäsenellä ja opiskelijajäsenellä. Jäsen voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokasta. Eläkeläisjäsenellä ei ole äänioikeutta valtuuston vaalissa.