Liity jäseneksi

Historia

Pappisliitto perustettiin 14.1.1918 maamme historian murrosvaiheessa. Liiton tehtäväksi nähtiin papiston kaikinpuolinen tukeminen ja ammatissa auttaminen. Kuvassa Pappisliiton ensimmäinen puheenjohtaja Antti J. Pietilä (1918–1921).

Pappisliiton perustamiskokous pidettiin Suomen ensimmäisten kirkkopäivien yhteydessä, jotka järjestettiin Kallion kirkossa 15.–17.1.1918.

Liiton toiminnan painopiste oli 1970-luvulle asti avustuksissa, koulutuksessa, kannanotoissa, julkaisutoiminnassa ja opintomatkoissa. Pappisliitto on menneinä vuosina kantanut kirkossa päävastuun muun muassa papiston täydennyskoulutuksesta. Koulutusperinnettä vaalitaan vieläkin järjestämällä opintomatkoja, Papiston päivät sekä kohdennettua koulutusta eri ryhmille.

Pappisliitto oli perustamassa keskusjärjestö Akavaa, jonka jäseneksi se liittyi 1951.

Seuraavaan uuteen vaiheeseen Pappisliitto tuli vuonna 1975, jolloin kirkkoomme perustettiin neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä. Liitto tavoitteli papiston kokonaispalkkausta, johon kuuluivat papiston asumisvelvoitteen poistaminen ja viisipäiväinen työviikko. Liitto on edustanut pappeja, lehtoreita ja teologian opiskelijoita sopimusneuvotteluissa. Se on pyrkinyt vaikuttamaan kirkon ja yhteiskunnan lainsäädäntöön siten, että papiston asema säilyy vakaana.

Vuonna 2005 Kanttori-urkuriliitto ja Pappisliitto virallistivat yhteistyönsä vuonna 2001 perustetun kattojärjestön Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI r.y.:n suojissa. Vuonna 2012 AKIn nimeksi tuli Kirkon akateemiset AKI r.y. Vuonna 2017 AKIin liittyi kolmas alajärjestö, Suomen teologiliitto. Vuonna 2021 AKIn nimi lyheni muotoon AKI-liitot ry. Entistä vahvempana liitot tekevät työtä yhteisessä toimistossa neuvottelu- ja sopimusasioissa. Pappisliiton rooli on kantaa huolta pappien ammatillisista asioista.

Ihan pappina 100 vuotta

Vuonna 2018 Pappisliitto täytti 100 vuotta. Juhlaa vietettiin Papiston päivillä Finlandia-talossa lähes 700 osallistujan voimin. Juhlien yhteydessä julkistettiin 100-vuotishistoriateos sekä uusi Pappismatrikkeli.

Pappisliitto huolehtii edelleen pappien ammatillisista asioista ja toimii papiston kollegiaalisen yhteyden rakentajana.

Tilaa Pappisliiton historiateos

Alkuperäislähteisiin perustuva tutkimus linkittää Pappisliiton historian Suomessa tapahtuvaan yhteiskunnalliseen muutokseen sekä papiston aseman kehitykseen. Samalla se on osa suomalaisen työmarkkina- ja kirkkopolitiikan historiaa.

Historiateoksen hinta on 49 euroa + postikulut.

Sisällysluettelo

Tilaa Pappisliiton historiateos