Liity jäseneksi

Pappisliiton valtuustovaali 2022

Pappisliiton valtuustovaali käydään sähköisenä äänestyksenä 24.1.-7.2.2022.

Ehdokkaat Pappisliiton valtuustovaalissa 24.1.-7.2.

Valtuustovaalin ehdokasasettelu päättyi 31.10. ja täydennysvaalin ehdokasasettelu 7.12.  Osassa hiippakuntia hyväksyttiin sopuvaali joko varsinaisen tai täydentävän ehdokasasettelun yhteydessä. Suurimmassa osassa hiippakuntia järjestetään sähköinen vaali tammi-helmikuun vaihteessa.

Sopuvaaleilla hyväksytyt ehdokkaat

Sopuvaali hyväksyttiin seuraavissa vaalipiireissä joko osittain tai kokonaan:

Tampereen hiippakunta, 2 paikkaa:

Korhonen Risto, valittu toiseksi valtuutetuksi sopuvaalilla.
Vaaleilla valitaan toinen valtuutettu ja varaedustajat.

Lapuan hiippakunta, 2 paikkaa:

Lampila Merja ja Tarpeenniemi Miikka, valittu valtuutetuiksi sopuvaalilla.
Vaaleilla valitaan varaedustajat.

Helsingin hiippakunta, 4 paikkaa:

Sipiläinen Ilkka, valittu varaedustajaksi sopuvaalilla täydennysvaalissa.
Vaaleilla valitaan edustajat ja varaedustaja.

Espoon hiippakunta, 2 paikkaa:

Simpanen Annamari, valittu toiseksi valtuutetuksi sopuvaalilla.
Vaaleilla valitaan toinen valtuutettu ja varaedustajat.

Helsingin yliopisto, 1 paikka:

Mäkinen Arttu, valittu valtuutetuksi sopuvaalilla.
Laatikainen Petra, valittu varaedustajaksi sopuvaalilla täydennysvaalissa.

Itä-Suomen yliopisto, 1 paikka:

Natunen Salla, valittu valtuutetuksi sopuvaalilla.

Åbo akademi, 1 paikka:

Nylund Jakob, valittu valtuutetuksi sopuvaalilla täydennysvaalissa.

Ehdokkaat vaalipiireissä, joissa suoritetaan sähköinen äänestys

Tampereen ja Espoon hiippakunnan vaalipiireissä toinen valtuutettu on valittu sopuvaalilla. Toinen valtuutettu ja varaedustajat valitaan sähköisellä äänestyksellä.

Lapuan hiippakunnassa molemmat valtuutetut valittiin sopuvaalilla. Vaalijärjestyksen mukaan äänestys on järjestettävä varaehdokkaiden kesken, koska ehdokkaat kutsutaan varalle siinä järjestyksessä kuin he ovat saaneet ääniä.

Turun arkkihiippakunta, 2 paikkaa:

Tampereen hiippakunta, 2 paikkaa: valitaan yksi edustaja ja varaedustajat

Oulun hiippakunta, 2 paikkaa:

Mikkelin hiippakunta, 2 paikkaa:

Kuopion hiippakunta, 2 paikkaa:

Porvoon hiippakunta, 1 paikka:

Lapuan hiippakunta, 2 paikkaa: valitaan varaedustajat

Helsingin hiippakunta, 4 paikkaa:

Espoon hiippakunta, 2 paikkaa: valitaan yksi edustaja ja varaedustajat

Maisteri- ja kandidaattijäsenet, 1 paikka:

Tietoa vaaleista

Suomen kirkon pappisliiton sääntöjen mukaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuustoon valitaan 19 varsinaista jäsentä, 1 maisteri- tai kandidaattijäsen ja 3 opiskelijajäsentä. Varsinaisten jäsenten sekä maisteri- tai kandidaattijäsenen vaali toteutetaan joka neljäs vuosi ja opiskelijajäsenten vaali joka toinen vuosi.

Valtuuston vaali toteutetaan 24.1.-7.2.22. Varsinaisten jäsenten sekä maisteri- tai kandidaattijäsenen toimikausi on vuodet 2022–2025 ja opiskelijajäsenten vuodet 2022–2023.

Vaaleista on säännökset Suomen kirkon pappisliiton säännöissä sekä valtuuston vahvistamassa vaalijärjestyksessä.

Vaalipiirit

Varsinaisten jäsenten vaalissa vaalipiireinä toimivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat. Varsinainen jäsen kuuluu vaalissa siihen hiippakuntaan, jonka tuomiokapitulin alaisuudessa hän on.

Maisteri- ja kandidaattijäsenet muodostavat vaalissa yhden vaalipiirin.

Opiskelijajäsenten vaalissa vaalipiireinä toimivat Helsingin, Joensuun ja Turun opiskelupaikkakunnat.

Vaalipiireistä valitaan valtuutettuja seuraavasti:

Turun arkkihiippakunta 2
Tampereen hiippakunta 2
Oulun hiippakunta 2
Mikkelin hiippakunta 2
Kuopion hiippakunta 2
Porvoon hiippakunta 1
Lapuan hiippakunta 2
Helsingin hiippakunta 4
Espoon hiippakunta 2
Maisteri- ja kandidaattijäsenet 1
Helsingin yliopisto 1
Itä-Suomen yliopisto 1
Åbo akademi 1

 

Ehdokkaat

Varsinaisten jäsenten vaalissa ehdokkaan on oltava Suomen kirkon pappisliiton varsinainen jäsen, maisteri- ja kandidaattijäsenen vaalissa maisterijäsen tai kandidaattijäsen ja opiskelijavaalissa opiskelijajäsen. Jäsenyyden on tullut alkaa viimeistään 31.10.2021.

Ehdokkaan on annettava suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiselle. Ehdokas tarvitsee myös vähintään yhden äänioikeutetun jäsenen kannatuksen. Ehdokkaan on kuuluttava samaan vaalipiiriin kuin kannatusilmoituksen allekirjoittaja.

Kannattajat

Jäsen tarvitsee ehdokkuudelleen vähintään yhden äänioikeutetun jäsenen kannatuksen. Kannattajan on kuuluttava samaan vaalipiiriin kuin ehdokas.

Jäsen saa kannattaa ehdokasasettelussa enintään kahta vaalikelpoista jäsentä.

Määräaika ja oikaisuaika

Ehdokas- ja kannatusilmoitukset tehdään sähköisesti Pappisliiton verkkosivulla olevalla lomakkeella.

Ehdokas- ja kannatusilmoitukset on jätettävä viimeistään 31.10.2021. Ehdokkaille ja kannattajille varataan 8.–14.11.2021 välinen aika oikaisujen ja täydennysten tekemistä varten. Hallitus vahvistaa ehdokaslistat kokouksessaan 18.11.2021.

Ehdokaslistojen julkaiseminen

Ehdokaslistat julkaistaan liiton verkkosivulla, uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Vaali 24.1.-7.2.2022

Valtuuston vaali toimitetaan tammi-helmikuussa 2022. Vaali on välitön ja salainen, ja se toteutetaan sähköisesti. Äänestämisestä annetaan erilliset ohjeet tammikuussa 2022.

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa vaalissa äänestää enintään yhtä monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan valtuutettuja. Valituksi tulevat ne, jotka ovat saaneet vaalipiirissä eniten ääniä. Varajäsenet kutsutaan vaalipiiristä siinä järjestyksessä, kuin ääniä on annettu.