Liity jäseneksi

Olen ehdolla, jotta liittojen päätöksenteossa olisi mukana myös järjestökentällä työskenteleviä edustajia. Pappisliitto ja AKI-liitot palvelevat myös niitä pappeja, jotka työskentelevät muualla kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Olen Pappisliiton puheenjohtaja kaudella 2021-2022. Liiton päätöksentekijänä haluan edistää sitä, että liitto on sekä valtakunnallisesti että paikallisesti mukana kehittämässä seurakunnista ja järjestöistä parempia työpaikkoja. Tämä tapahtuu virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa ja paikallisesti sopimalla, mutta myös nostamalla esille toimintakulttuuriin liittyviä epäkohtia. Esimerkiksi syrjintä sukupuolen vuoksi on edelleen todellisuutta. Liiton on syytä kertoa jäsenilleen selkeästi siitä, mitä apua liiton toimistolta ja työpaikkojen luottamusmiehiltä saa. Pandemian niin salliessa haluan lisätä liiton järjestämiä kokoontumisia, jotta voimme tavata toisiamme.

Nykyinen työpaikkani on kristillinen järjestö, Suomen Lähetysseura. Olen toiminut vuosia myös työpaikan luottamusmiehenä ja ollut jäsenenä järjestöjen työehtosopimusneuvotteluja ohjaavassa neuvottelukunnassa, joten tunnen hyvin myös järjestökentän työelämän todellisuutta.