Liity jäseneksi

Kansainväliset yhteydet

Liiton kotimainen järjestöyhteistyö hoidetaan pääasiassa AKIn kautta. Ulkomaiset yhteistyösuhteet hoidetaan perusliiton tasolla.

Kansainvälisistä yhteyksistä tärkeimmät ovat seuraavat.

Nordiska prästförbundens samarbetsorgan (NPS)

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin pappisliittojen edustajat kokoontuvat yhteen vuosittain kunkin maan toimiessa vuorollaan isäntämaana. Kaksi- tai kolmipäiväinen kokous sisältää virallisen kokouksen lisäksi tutustumista isäntämaan papistoon ja kirkolliseen tilanteeseen. Vuosittaisessa kokouksessa käydään läpi jokaisen maan raportti niin liiton kuin kokonaiskirkon tilanteesta.

Kokouspaikat ja puheenjohtajat

Muut pohjoismaiset pappisliitot:

Ruotsi: Kyrkans Akademikerförbund
Norja: Presteforeningen
Tanska: Praesteforeningen
Islanti: Prestafélag

Porvoo Communion Pastoral Conference (PCPC)

Aikaisemmalta nimeltään Anglo-skandinaavinen pastoraalikonferenssi kokoontuu joka toinen vuosi jossakin jäsenmaassa. Vuodesta 1978 kokoontunut konferenssi edistää Porvoon sopimuksen allekirjoittaneiden luterilaisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteistyötä.

Lyhyt historia ja kokouspaikat 1978-2018.

Laajempi informaatio englanniksi Porvoo Information Pack 17.2.2014

Konferenz der Europäischen Pfarrervereine und Pfarrervertretungen (KEP)

Euroopan kirkkojen papit ja pappisliittojen edustajat kokoontuvat joka kolmas vuosi jossakin Euroopan maassa. Kokouksen teemana on jokin kirkollinen aihe, jonka pohjalta pidetään esitelmiä ja keskustellaan. Kokoontumisen aikana jokainen maa esittää raportin kirkollisesta tilanteestaan.

Suomalais-ugrilainen pappeinkokous

Suomalais-ugrilainen pappeinkokous järjestetään neljän vuoden välein. Osallistujat tulevat mm. Suomesta, Virosta, Unkarista, unkarinkielisestä Romaniasta, Jugoslaviasta ja Inkerin kirkosta. Pappeinkokouksen tarkoituksena on edistää kirkkojen välistä yhteyttä, perehtyä osallistujakirkkojen käytännön elämään ja toimintaan sekä oppia toinen toisiltaan. Ensimmäinen kokous järjestettiin vuonna 1937 Budapestissa. Pappisliitto tekee kokoukseen perinteisesti opintomatkan, jolle mahtuu noin 15 osallistujaa.

Seuraava suomalais-ugrilainen pappeinkokous on suunniteltu pidettäväksi Suomessa.