Liity jäseneksi

Tukea liitolta

Pappisliitto tukee alaosastotoimintaa taloudellisesti. Valtuuston päätöksen mukaan vuonna 2023 perusmääräraha on 430 euroa vuodessa. Lisämäärärahaa voidaan myöntää enintään 1070 euroa erillisestä anomuksesta. Anomukset pyritään käsittelemään kerran vuodessa kevään aikana.

Lisämääräraha voidaan myöntää neuvottelupäivien järjestelyihin, edustusmatkaa, virkistyspäivää, luentotilaisuutta tai jotakin muuta suurempaa tapahtumaa varten. Lisämäärärahaa anotaan lomakkeella.

Alaosasto voi saada toimintaansa vuosittain tukea 1500 euroa:

  • 430 euroa perusavustusta toimitettuaan toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja talousarvion liitolle
  • eri anomuksesta lisäksi 1 070 euroa.

Jos alaosastolla on oma tili, perusavustus maksetaan tilille. Jollei omaa tiliä ole, avustus maksetaan kuitteja tai laskua vastaan alaosaston toimihenkilölle. Lisämääräraha maksetaan toiminnan toteuduttua selvitystä vastaan.

Alaosaston perusmäärärahaa ei tarvitse erikseen anoa. Toimiva alaosasto saa 430 euroa käyttöönsä lähetettyään toimintakertomuksen ja -suunnitelman sekä tilinpäätöksen ja talousarvion liitolle. Jollei alaosastolla ole tiliä, perusmääräraha maksetaan toimihenkilölle kuitteja tai laskua vastaan.

Lisämääräraha anotaan erikseen oheisella lomakkeella. Hallitus käsittelee anomukset maaliskuun kokouksessaan. Jollei alaosaston anomus ehdi tähän kokoukseen, sen voi toimittaa myöhemminkin. Lisämääräraha maksetaan toiminnan toteuduttua selvitystä vastaan.

Pappisliiton alaosaston lisämääräraha-anomus

Lisämääräraha-anomus

  • Alaosaston tiedot

  • Tapahtuma, johon lisämäärärahaa haetaan