Liity jäseneksi

Minulla on tavoitteena, että pappien erilaiset päivystykset olisivat vielä selkeämmin virkaehtosopimuksessa.

Tavoittelen myös sitä, että seurakuntien rekrytoinnit olisivat oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä – tätä varten olen mm. ollut perustamassa rekrypalaute.fi-sivustoa.