Liity jäseneksi

Papin tehtävät ja tehtävien vaativuus -ohjeistus antaa työkaluja vaativuusluokan arviointiin ja palkkauksen asetantaan

Pappisliitto julkaisee ohjeen papin työn vaativuuden arvioinnista. Pappisliiton työryhmätyönä valmisteltu Papin tehtävät ja tehtävien vaativuus -ohjeistu tarjoaa työkaluja papin tehtävänkuvan vaativuuden arviointiin palvelussuhteen vaativuusryhmän asettamista varten.

Työryhmän mukaan asiakirja tarjoaa eväitä tehtävän vaativuuden määrittelemiseen ja palkan asetantaan, valmiuksia käydä palkkausjärjestelmän mukaisia tehtävänkuvauskeskusteluja, tukea oman tehtävän kehittämiseen sekä välineitä selostaa seurakunnan päättäjille omaan tehtävään ja sen vaativuuteen liittyviä näkökohtia.

Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuden arviointiin. Työryhmä on arvioinut, ettei nykyinen vaativuusryhmittely tuo esille kovin selkeästi papin työn moninaisuutta. Työryhmä on perehtynyt asiakirjaa laatiessaan mm. papin virkaa koskevaan sääntelyyn, eri seurakunnissa vallitseviin käytäntöihin sekä papin viran ja selektiivivirkojen ydinosaamiskuvauksiin.

Asiakirja luo syventävän katsauksen kirkon yleiseen palkkausjärjestelmään ja papin työn vaativuuden arviointiin. Asiaa taustoitetaan laajasti mm. kuvaamalla pappien ansiokehitystä suhteessa viiteryhmiin.
Asiakirja on tarkoitettu paitsi luottamusmiesten ja seurakunnissa palkkausasioita valmistelevien viranhaltijoiden käyttöön myös jokaiselle jäsenelle.

Löydät asiakirjan tästä linkistä: Papin tehtävien vaativuuden arviointi 2023