Liity jäseneksi

Olen toiminut Pappisliiton ja AKIn valtuustoissa kaksi kautta. Mielelläni jatkan työskentelyä työehtojen ja -olosuhteiden parantamiseksi.

Työelämä muuttuu ja kirkon työntekijöitä koskevat samat muutokset. Kirkon töissä on omat erityispiirteensä, jotka pitää säilyttää kirkon perustehtävän toteuttamiseksi. Muutoksen ja pysyvyyden välillä pitää kyetä löytämään tasapaino niin, että kirkon perustehtävä toteutuu ja työntekijöiden oikeudet toteutuvat. Työajan ja –määrän hallinta ja kontrollointi on yksi tulevaisuuden työvälineistä.

Kirkon työntekijöiden oikeusturva on saatettava samalle tasolle muiden alojen työntekijöiden kanssa. Virkojen täytöt pitää saada sujuvammiksi. Seurakuntapastorien virat tulee täyttää julkisessa haussa ja niissä pitää olla muutoksenhakuoikeus.

Seurakunnan tärkein voimavara on sen työntekijät, ja heidän hyvinvointinsa on nyt ja tulevaisuudessa tärkeää. Meidän on turvattava hyvät työntekemisen olosuhteet tulevaisuudessa kaikilla tasoilla niin esimiestyössä kuin muissa tehtävissä.