Liity jäseneksi

Työskentelen Rauman seurakunnassa sairaalasielunhoitajana, mutta olen työskennellyt myös seurakuntapastorina.

Minulle on tärkeää olla mukana edistämässä pappien työhyvinvointia yhteisten pelisääntöjen kautta niin paikallisesti kuin pappisliitonkin tasolla. Pitkä kokemus luottamusmiestyössä on avannut näkemään epäkohtia, joita eri viroissa toimivilla ja eri elämäntilanteissa olevilla papeilla on.

Vaikka paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat laajentuneet, ammattijärjestön merkitys neuvottelutoiminnassa on todella merkittävä. Sen vuoksi koen tärkeänä olla tuomassa luottamusmiestyön kautta kuulemaani papiston ääntä liittoon päin.

Eri virkoja ja eri elämäntilanteita paremmin huomioivat sopimukset lisäävät työhyvinvointia ja –motivaatiota ja parhaimmillaan se heijastuu työyhteisöstä myös ulospäin.