Liity jäseneksi

Sairaalateologit

Sairaalateologit ry on Pappisliiton valtakunnallinen alaosasto. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä pappi tai lehtori, joka kuuluu Pappisliittoon ja toimii sairaalateologina tai muukin sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen saanut henkilö.

Lue viimeisin jäsenkirje, jäsenkirjeet liitteenä sivun alalaidassa.

Sairaalateologit r.y. y-tunnus 1088352-1

Toiminta

Sairaalateologit ry:n tarkoituksena on

 • edistää sairaalasielunhoitotyötä
 • rakentaa ja lujittaa jäsenten keskinäistä yhteyttä
 • edistää jäsenten täydennys- ja jatkokoulutusta
 • valvoa jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja
 • ja ylläpitää yhteyksiä alan työntekijöihin ja alan järjestöihin muissa maissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää sairaalateologien keskinäisen yhteyden ylläpitämiseksi luento- ja neuvottelupäiviä
 2. suorittaa tarpeelliseksi katsottua julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 3. pitää yhteyttä Kirkon Sairaalasielunhoidon Toimikuntaan ja kirkon työntekijäjärjestöihin
 4. pitää yhteyttä hoitoalan ammattiryhmiin
 5. edistää sielunhoidon kehittämistä ja koulutusta maassamme
 6. voi liittyä jäseneksi alan järjestöihin.

Yhdistys jakaa vuosittain apurahoja (apuraha-anomus ja apurahan jakoperusteet ja säännöt löydät sivun lopusta pdf-tiedostona).

Jäsenyys

Sairaalateologit ry on Pappisliiton valtakunnallinen alaosasto.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä pappi tai lehtori, joka kuuluu Pappisliittoon ja toimii sairaalateologina tai muukin sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen saanut henkilö.

Pappisliittoon kuulumaton sairaalateologi voi olla yhdistyksen kannattajajäsen. Kannattajajäsen voi olla myös kuka tahansa, joka tahtoo edistää yhdistyksen tarkoitusta. Kannatusjäsenellä on vuosikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muuten oikeudet ovat samat kuin jäsenellä.
Hallitus hyväksyy sekä varsinaiset että kannattajajäsenet.

Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden vuosittain.
Tällä hetkellä jäsenmaksu on työssä käyviltä 40 euroa/v ja eläkeläisiltä 15 euroa/v, työtön jäsen rinnastetaan tässä eläkeläiseen.

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea toimittamalla jäsenanomuksen hallituksen käsittelyyn jonkun hallituksen jäsenen kautta.

Opiskelijajäseneksi (kannattajajäsen) voi hakea Pappisliiton opiskelijajäsen, joka on suorittanut soveltavat opinnot sairaalasielunhoidossa, ei jäsenmaksua.

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksän kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Hallituksen jäseniin voi ottaa yhteyttä tarvittaessa.

Tällä hetkellä hallituksessa ovat seuraavat henkilöt:

Sairaalateologit ry:n hallitus 2022-2023

Puheenjohtaja
ARTTURI KIVINEVA (Lapua)
puh. 050 411 4002
@hyvaep.fi

Varapuheenjohtaja
PAULA ENCKELL (Helsinki)
puh. 050 4270 537
@evl.fi

Sihteeri
ANNA-MAIJA LAKOMAA (Espoo)
puh. 044 328 4356
@evl.fi

Rahastonhoitaja
PIA ALA-SOINI (Kuopio)
Lokitie 31 D, 00980 Helsinki
puh. 040 526 7485
@evl.fi

PIA HAIKONEN (Mikkeli)
puh. 040 3126 812
@evl.fi

ANNE NORVASUO (Turku)
puh. 040 341 7585
@evl.fi

ANN-SOFI NYLUND (Borgå)
puh. 040 620 9148
@vshp.fi

JUHA TAHKOKORPI (Oulu)
puh. 040 579 7804
@evl.fi

TEEMU PAARLAHTI (Tampere)
puh. 044 485 8484
@evl.fi

Sairaalateologit ry:n säännöt

Apuraha-anomuslomake ja jakoperusteet

Sairaalateologit ry:n apurahan jakoperusteet ja säännöt, hyväksytty vuosikokouksessa 3.2.2006

8§ muutettu alla olevaan muotoon vuosikokouksessa 4.2.2009

Apurahan myöntämisen lähtökohtana on ajatus, että se tukee apurahan hakijan jaksamista ja/tai pätevöitymistä työssään. Apurahaa ei myönnetä sairaalasielunhoitajaksi pätevöittävään koulutukseen, jonka kustantaminen kuuluu työnantajalle.

1§ Sairaalateologit ry jakaa vuosittain apurahoja, joiden suuruus ja saajien määrä päätetään erikseen kunkin vuoden vuosikokouksessa talousarvion yhteydessä.

2§ Apurahoja varten varataan määräraha talousarvioon.

3§ Apurahan saajan on täytynyt kuulua Sairaalateologit ry:hyn vähintään yhden kalenterivuoden ajan ennen apurahan myöntämistä.

4§ Apurahaa voi hakea korkeintaan kolmen vuoden välein edellyttäen, että jäsenmaksut on maksettu kunakin vuonna.

5§ Apurahan hakija toimii sairaalateologin tehtävissä parhaillaan.

6§ Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan aiemmin saamat yhdistyksen apurahat.

7§ Apuraha-anomukseen on liitettävä selvitys apurahan käyttötarkoituksesta.

8§ Apuraha-anomus on jätettävä rahastonhoitajalle 30.9. mennessä.

9§ Sairaalateologit ry:n hallitus päättää apuraha-anomuksista kokouksessaan syys-lokakuun aikana.

10§ Kaikille hakijoille toimitetaan tieto päätöksestä lokakuun 15.päivään mennessä puhelimella, postin tai sähköpostin välityksellä.

Apuraha-anomus