Liity jäseneksi

Alaosastot

Pappisliitolla on 16 paikallista ja seitsemän valtakunnallista alaosastoa sekä koko maan kattava ruotsinkielinen alaosasto Finlands svenska prästförbund.

Ote liiton säännöistä

7 §

Liiton jäsenet voivat muodostaa alueellisilla tai muilla perusteilla järjestäytyneitä alaosastoja, joiden tulee pyrkiä edistämään liiton tarkoituksen toteutumista.

Alaosastojen tulee alistaa sääntönsä ja niiden muutokset liiton hallituksen vahvistettavaksi. Alaosastojen säännöissä tulee mainita, että

  1. alaosasto on Suomen kirkon pappisliiton alaosasto,
  2. alaosaston jäseneksi voi liittyä vain liiton jäsen ja
  3. alaosaston on toimitettava liitolle vuosikertomuksensa ja ilmoitus puheenjohtajastaan ja sihteeristään.

Alaosastoilla on keskeinen merkitys liiton paikallistoiminnassa. Ne toimivat papiston kollegiaalisuuden edistäjinä, keskustelufoorumeina, koulutustilaisuuksien järjestäjinä ja yhteistyötahona liiton eri toimielimiin.

Kuvassa KirkKauEs – Espoon tuomiorovastikunnan papit -alaosaston väkeä koolla.

Alaosasto edustaa liittoa alueilla

Alaosastot järjestävät kokoavaa toimintaa sekä tukevat jäseniään ammatillisissa ja edunvalvontakysymyksissä. Alaosastoista osa toimii alueellisesti, osa ammatillisen, kielellisen tai muun perusteen mukaan. Alaosastot toimivat itsenäisesti, kukin omien sääntöjensä ja päätöstensä mukaisesti.

Jäsen kuuluu pääsääntöisesti siihen alaosastoon, jonka alueella hän asuu tai työskentelee. Kaikissa hiippakunnissa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä toimivia alaosastoja, esimerkiksi Tampereen hiippakunnassa. Jos toiminnasta innostuneita jäseniä löytyy, alaosaston voi helposti herätellä henkiin.

Liitto tukee alaosastoja taloudellisesti. Liiton toimihenkilöt tekevät pyydettäessä vierailuja alaosastojen kokouksiin.