Liity jäseneksi

Työ pappina

Pappi kohtaa työssään erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Työ on haastavaa, mutta samalla antoisaa.

Haluatko papiksi?

Mitä pappi tekee?  

Papin erityisenä tehtävänä seurakunnassa ovat jumalanpalveluksen toimittaminen, sakramenttien toimittaminen ja jakaminen, kirkollisten toimitusten hoitaminen sekä yksityinen sielunhoito ja rippi. Suuren osan pappien työajasta haukkaavat juuri kirkolliset toimitukset, kasteet, vihkimiset ja hautaan siunaamiset sekä niihin liittyvät toimituskeskustelut.

Useimmissa seurakunnissa papeilla on myös jokin oma työala, joka värittää papin tehtäviä. Työalana voi olla vaikkapa lapsityö, nuorisotyö tai diakoniatyö. Esimerkiksi nuorisopappi kantaa muita seurakunnan pappeja enemmän vastuuta rippikouluista, nuorteniltojen toteutuksesta ja isoskoulutuksen järjestämisestä.

Papin työssä tarvitaan kirkon arvojen tuntemista ja sitoutumista niiden mukaiseen toimintaan. Suhde Jumalaan on sekä voimanlähde että työn uskottavuuden edellytys.

Papeilta odotetaan sitoutumista kirkon hengelliseen perustehtävään, arvoihin ja uskontulkintoihin. Hengellisen elämän hoitaminen, kuten Raamatun lukeminen, rukous ja osallisuus seurakunnan yhteisestä messusta, ovat papin keskeistä työn sisältöä ja myös henkilökohtaista uskon hoitamista.