Liity jäseneksi

Kuka ja mitä olen?

Olen kirkon virkojen ja työhön liittyvien kysymysten rautainen ammattilainen. Pappina ja seurakuntatyössä olen toiminut yli 23 vuotta. Pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä olen toiminut jo 17 vuoden ajan. Työsuojeluvaltuutettuna takana on kaksi kautta. Pappisliiton ja AKI-liittojen valtuustossa olen ollut yhden kauden ja Pappisliiton hallituksen varajäsenenä 12 vuotta. Olen käynyt useamman pitkän kirkon koulutuksen mm. johtajuuteen ja kasvatustyöhön liittyen. Tehtävien kautta minulle on syntynyt vahva osaaminen pappisliiton ja AKI-liittojen vaikutustyön piirissä olevista kysymyksistä.

Tällä hetkellä olen Kontiolahden seurakunnan 2. kappalainen. Kirkon kasvatustyön ja seurakuntatyön kysymykset ja haasteet ovat tuttuja. Tunnen erilaisten seurakuntien todellisuutta ja kysymyksiä. Minulla on laaja-alainen KirVesTes, työsuojelun ja Kirkkolain/Kirkkojärjestyksen tuntemus ja se on syntynyt vaativissa tilanteissa kouliintumisen kautta.

Pappisliiton ja AKI-liittojen päättävissä elimissä tarvitaan laaja-alaista asioiden tuntemusta ja työelämän kokemusta, että valittu edustaja voi vaikuttaa asioihin. Olen valmis jatkamaan vaikuttamistyötä papiston ja AKI-yhteisön hyväksi.

Mihin Pappisliiton tulisi vaikuttaa?

Yhdenvertaisuuden tulee olla itsestäänselvyys kirkossa. Lopetetaan puhumasta nais- ja miespapeista sukupuoleen sitoen.

Alaosastotoiminnan kehittämistä ja tukemista on edelleen vahvistettava. Se tukee papiston ammatti-identiteettiä ja kollegiaalisuutta.

Luottamusmiestoiminnan tukeminen. Luottamusmiehet ovat välttämättömiä seurakunnissa neuvotellessaan paikallisesti. He tarvitsevat vielä paremman tuen ja korvauksen työstään.

Pappien palkkakehityksen parantaminen. Pappien ja AKI–yhteisöön kuuluvien kirkon työntekijöiden palkkakehitys on jäänyt jälkeen. Tulevaisuuden kirkossa pappien työ on entistäkin vaativampaa ja pappeja on vähemmän. On aika korjata tilanne.

Työelämän toimivuuteen liittyviä parannuksia ja Kirkon virka- ja työehtosopimuksen muutosesityksiä:

  • Yhteistoimintalakia on sovellettava myös kirkon piirissä. Yhteistoimintasopimus ei velvoita työnantajaa riittävästi, vaan työntekijät sivuutetaan mm. työyhteisöjen muutostilanteissa.
  • Elämän ja työn muutos- ja kriisitilanteisiin joustoa. Osasairauspäivärahan B-lausunnon kohdalla käyttöön Kelan tarjoama A –vaihtoehto, jossa työnantaja maksaa työntekijälle palkan ja Kela maksaa tukikorvauksen työnantajalle. Sama mahdollisuus tulisi olla alle kolmen kuukauden vanhempainvapaiden ja kertausharjoituskorvausten kohdalla, että työnantaja maksaa palkan ja virasta poissaolon korvaus maksetaan työnantajalle.
  • Lomakertymän tulisi pysyä kirkon sisällä virasta tai sijaisuudesta toiseen vaihdettaessa.
  • Työuraansa aloittavien teologian maisterien ja pappien asemaa on kohennettava. Pappisvihkimyksen edellytyksiin on saatava joustoa ja maalaisjärkeä.
  • Työaikaan siirtymisen edellytyksiä tulee edelleen tutkia. Lisätyö tulee korvata rahalla tai vapaalla.
  • Leiri- ja päivystystyöhön liittyviä korvauksia pitää parantaa.