Liity jäseneksi

Linjaukset ja kannanotot

AKI-liittojen vaikuttamistoiminnan linjauksista päättävät jäsenet. Liittojen tehtävä on ottaa kantaa lainsäädännön kehittämiseksi.

Edunvalvonnan tavoitteet

AKI-liittojen tavoitteet on määritelty neljässä linjausasiakirjassa.

Kirkkopoliittiset linjaukset

Kirkkopoliittisessa linjausasiakirjassa on kuvattu AKI-liittojen tavoitteet kirkon ja erityisesti kirkon henkilöstöä koskevan sääntelyn kehittämisen suhteen. Linjaukset ovat vuodelta 2016 ja niitä on päivitetty vuonna 2018. Kirkkopoliittiset linjaukset uudistetaan vuoden 2021 aikana. Voit tutustua voimassa oleviin linjauksiin tästä.

Koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Koulutus- ja työvoimapoliittisessa linjausasiakirjassa on kuvattu AKI-liittojen tavoitteet kirkkomusiikin ja teologian alan koulutuksen järjestämisen sekä alan työvoiman sääntelyn suhteen. Asiakirjassa on määritelty myös täydennyskoulutusta sekä osaamisen kehittämistä koskevat tavoitteet. Voimassa olevat linjaukset ovat vuodelta 2016, ja uudistetaan vuoden 2022 alkuun mennessä. Voit tutustua voimassa oleviin linjauksiin tästä.

Yhteiskuntapoliittiset linjaukset

Yhteiskuntapoliittisessa linjausasiakirjassa on kuvattu AKI-liittojen tavoitteet muun muassa verotuksen, eläkkeiden, perhevapaiden ja sosiaaliturvan suhteen. Voimassa olevat linjaukset ovat vuodelta 2017, ja ne on määrä uudistaa vuonna 2022. Voit tutustua voimassa oleviin linjauksiin tästä.

Yhdenvertaisuuslinjaukset

Yhdenvertaisuutta koskevassa linjausasiakirjassa on kuvattu AKI-liittojen tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Asiakirjassa käsitellään muun muassa anonyymia rekrytointia, turvallista tilaa sekä sukupuolineutraalia kieltä. Voimassa olevat linjaukset ovat vuodelta 2018, ja ne on määrä uudistaa vuonna 2022. Voit tutustua voimassa oleviin linjauksiin tästä.