Liity jäseneksi

Linjaukset ja kannanotot

AKI-liittojen vaikuttamistoiminnan linjauksista päättävät jäsenet. Liittojen tehtävä on ottaa kantaa lainsäädännön kehittämiseksi.

Edunvalvonnan tavoitteet

AKI-liittojen tavoitteet on määritelty neljässä linjausasiakirjassa.

Kirkkopoliittiset linjaukset

Kirkkopoliittisessa linjausasiakirjassa on kuvattu AKI-liittojen tavoitteet kirkon ja erityisesti kirkon henkilöstöä koskevan sääntelyn kehittämisen suhteen. Kirkkopoliittiset linjaukset on uudistettu vuoden 2022 alussa. Voit tutustua voimassaoleviin kirkkopoliittisiin linjauksiin tästä.

Koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Koulutus- ja työvoimapoliittisessa linjausasiakirjassa on kuvattu AKI-liittojen tavoitteet kirkkomusiikin ja teologian alan koulutuksen järjestämisen sekä alan työvoiman sääntelyn suhteen. Asiakirjassa on määritelty myös täydennyskoulutusta sekä osaamisen kehittämistä koskevat tavoitteet. Voimassa olevat linjaukset ovat vuodelta 2022. Voit tutustua voimassa oleviin linjauksiin tästä.

Yhteiskuntapoliittiset linjaukset

Yhteiskuntapoliittisessa linjausasiakirjassa on kuvattu AKI-liittojen tavoitteet muun muassa verotuksen, eläkkeiden, perhevapaiden ja sosiaaliturvan suhteen. Voimassa olevat linjaukset ovat vuodelta 2017, ja niiden uudistustyö alkaa vuonna 2022. Voit tutustua voimassa oleviin linjauksiin tästä.

Yhdenvertaisuuslinjaukset

Yhdenvertaisuutta koskevassa linjausasiakirjassa on kuvattu AKI-liittojen tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Asiakirjassa käsitellään muun muassa anonyymia rekrytointia, turvallista tilaa sekä sukupuolineutraalia kieltä. Voimassa olevat linjaukset ovat vuodelta 2018, ja ne on määrä uudistaa vuonna 2023. Voit tutustua voimassa oleviin linjauksiin tästä.