Liity jäseneksi

Jäsenmaksujen työnantajaperintä

Useimmissa työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu, että työnantaja perii ammattiliittojen jäsenmaksut palveluksessaan olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkasta ja tilittää ne ammattiliitoille. Näitä sopimuksia ovat muun muassa Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) sekä Kristillisten järjestöjen työehtosopimus (KJTES).

Työnantajaperinnän aloittaminen

Työntekijä antaa työnantajalle valtakirjan, jolla hän valtuuttaa työnantajansa perimään ammattiliiton jäsenmaksun ja maksamaan sen liitolle.

Työnantaja perintä perustuu työehtosopimuksiin. Esimerkiksi Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) piirissä sekä Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen (KJTES) piirissä työskentelevät voivat valtuuttaa työantajan perimään AKIn jäsenliiton jäsenmaksun.

AKI-liittojen jäsenmaksut vuonna 2023

Jäsenmaksun tilitys ja selvittäminen

Työnantaja tilittää AKI-liitot ry:lle tulevat jäsenmaksut Nordean tilille:

IBAN-numero: FI41 1555 3000 1107 68
BIC: NDEAFIHH.

Jäsenmaksut tulee tilittää heti palkanmaksukauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä.

Työnantajan tulee toteuttaa jäsenmaksujen tilitys jommallakummalla alla kuvatuista menettelyistä.

Jos haluatte vaihtaa vaihtoehdosta toiseen, pyydämme ottamaan yhteyttä toimisto@akiliitot.fi, puh. (09) 4270 1500.

Jäsenmaksujen selvitysvaihtoehdot

AKI-liittojen jäsenrekisteri

Jäsenyyttä ja jäsenmaksuja koskevat asiat