Liity jäseneksi

Apua pulmatilanteisiin

Henkilöstön edustajat työpaikalla

Työpaikallasi edustajinasi toimivat työpaikastasi riippuen joko luottamusmies tai luottamusvaltuutettu sekä työsuojeluasioissa työsuojeluvaltuutettu.

Työpaikoilla, joissa on noudatetaan työ- tai virkaehtosopimusta, edustajasi on ammattiliiton luottamusmies. Luettelo kirkon työpaikkojen sekä kristillisten järjestöjen luottamusmiehistä on tällä sivulla. Jos työskentelet yksityisellä sektorilla (yritys tai järjestö) ja työpaikkallasi ei ole luottamusmiestä, henkilöstö on voinut valita edustajakseen luottamusvaltuutetun. Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu neuvottelevat sekä paikallisista työehdoista että auttavat sinua työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu auttaa sinua työsuojeluun liittyvissä kysymyksiä. Työsuojelukysymyksiä ovat esimerkiksi työturvallisuus, työn aiheuttama kuormitus sekä ergonomia- ja sisäilmakysymykset.

Luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot tulisi löytyä työpaikkasi ilmoitustaululta tai intranetistä.

Neuvonta työ- ja virkasuhdeasioissa

AKI-liittojen toimisto neuvoo sinua työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvontamme sisältää myös sosiaaliturvan, verotuksen sekä yrittäjyyden kysymykset.

Tarjoamme lainopillista neuvontaa jäsenillemme ja hoidamme myös oikeusprosesseja. AKI-liittojen jäsenyyteen kuuluu myös oikeusturvavakuutus, joka antaa suojaa oikeudenkäyntikulujen varalle.

Puhelinpalvelu on kaikkien jäsenten käytettävissä arkisin klo 10–14 numerossa 09 4270 1500.

Voit lähettää viestin AKI-liittojen työelämäneuvontaan sähköisessä jäsenpalvelussa.

Neuvonta muissa lakiasioissa

AKI-liittojen jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Eversheds Sutherlandin lakimiehiltä neuvontaa puhelimitse yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Eversheds Sutherland

Miten kannattaisi edetä asuntokauppariidan selvittelyssä? Miten siirtää varallisuutta sukupolvelta toiselle? Miten vero milloinkin määräytyy? Mitä hyötyä on avioehtosopimuksesta?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin voit saada vastauksia Eversheds Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Evershedsin juristit neuvovat vuosittain tuhansia ihmisiä heidän yksityiselämäänsä koskevissa asioissa. Tämän ansiosta heillä on vahva osaaminen ja kokemus yksityisten ihmisten oikeudellisista ongelmista ja riitojen ratkaisemisesta.

Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa. Jos asiaa ei voida selvittää puhelinkeskustelun aikana, jäsenellä on mahdollisuus sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta. Toimeksiannosta veloitetaan erikseen.

Soittaessaan jäsenen tulee ilmoittaa jäsennumeronsa. Puhelinneuvontaa annetaan työpäivisin klo 10–16 neuvontanumerossa 010 684 1400.

Eversheds Sutherland välittää AKI-liitoille jäsenen nimen, jäsenen ilmoittaman jäsennumeron sekä yhteydenoton aiheen yleisellä tasolla (esim. kiinteistöoikeus). Puhelinpalvelun tietosuojaseloste on luettavissa tästä.