Liity jäseneksi

Liittojäsenyys

AKIn jäsenliitoksi

AKI-liitot on kirkollisten ja uskonnollisten alojen korkeakoulutettujen liittoyhteisö.

Sääntöjen 3 §:n mukaan AKI-liitot ry:n jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, joka edustaa kirkollisella tai uskonnollisella alalla korkeakouluttautuneita tai työskenteleviä henkilöitä.

AKIn jäsenyyttä hakevan yhdistyksen tulee jättää hallitukselle kirjallinen hakemus, johon on liitettävä yhdistyksen säännöt, edellisen vuoden toimintakertomus sekä selvitys jäsenmäärästä ja yhdistyksen taloudesta.

AKI-liitot ry:n toiminta rahoitetaan jäsenliitoilta kerättävillä jäsenmaksuilla.

Lisätietoja

Jussi Junni

Toiminnanjohtaja eMBA, TM, OTM, PsM, HuK.


AKIn ja sen jäsenliittojen yleisjohto.
Sopimusneuvottelut, poliittinen vaikuttaminen.