Liity jäseneksi

Historia

Kuvassa Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton hallitusten väkeä nykymuotoisen AKIn perustamisaikoihin vuonna 2004.

Lyhyt historiikki

AKI-liitot ry perustettiin 25.1.2001 Akavan kirkollisten ammattikuntien yhteistoiminnan välineeksi. Alun alkaen oli ajatuksena myös AKIn kehittäminen ja tiiviimpi järjestäytyminen.

Liittojen yhteistyöneuvottelut käynnistyivät vuonna 2003. Painopiste oli keväässä 2004, jolloin päästiin yhteiseen näkemykseen AKIn organisaatiosta, yhteisestä hallinnosta ja toimistosta sekä työnjaosta AKIn ja perusliittojen kesken. Syksyllä 2004 Kanttori-urkuriliitto ja Pappisliitto päättivät nykymuotoisesta AKIsta, joka on toiminut vuoden 2005 alusta. Vuonna 2017 AKI-yhteisöön liittyi kolmanneksi jäseneksi Suomen teologiliitto.

AKI toimi vuosina 2001–2011 nimellä Akavan kirkolliset ammattiliitot – Kyrkliga fackförbund inom Akava r.y. Vuodesta 2012 vuoteen 2020 käytössä oli nimi Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. Nykyinen nimi, AKI-liitot ry, on ollut käytössä tammikuusta 2021 alkaen.

AKI-liittojen toimitilat sijaitsevat Pasilassa Akava-talossa, jossa toimitilojaan pitävät myös alkujaan AKI-yhteistyöhön osallistunut Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL sekä vuonna 2009 Akavaan liittynyt Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT.

AKIn puheenjohtajat kautta aikojen

2001 Leena Vanne (Diakoniatyöntekijöiden Liitto)

2002 Marjukka Andersson (Kanttori-urkuriliitto)

2003 Juha Kauppinen (Pappisliitto)

2004 Leena Vanne (Diakoniatyöntekijöiden Liitto)

2005–2006 Juha Kauppinen (Pappisliitto)

2007–2008 Mikael Helenelund (Kanttori-urkuriliitto)

2009–2012 Jukka Huttunen (Pappisliitto)

2013–2018 Eija Nivala (Pappisliitto)

2019– Minna Raassina (Kanttori-urkuriliitto)