Liity jäseneksi

AKI-liitot – liittojen yhteisö

AKI-liitot on Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen teologiliiton yhteinen työmarkkinajärjestö.

AKI-liitot osana Akava-yhteisöä

AKIn kautta AKI-liittojen jäsenet ovat myös työmarkkinakeskusjärjestö Akavan jäseniä. Akavan sisällä AKI-liitot on osa Vakava-nimistä pienten ja keskisuurten liittojen liittoyhteisöä, johon kuuluvat myös Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL sekä Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT.

Julkisella sektorilla työskentelevien työ- ja virkaehdoista neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOYlemmät toimihenkilöt YTN puolestaan vastaa useiden yksityisen sektorin työehtosopimusten neuvottelusta.

Ne AKI-liittojen jäsenet, jotka työskentelevät yrittäjinä, ovat myös Suomen Yrittäjien suurimman toimialajärjestön Akavalaiset yrittäjät AKYn jäseniä.