Liity jäseneksi

Liitto neuvottelee

Työehdoista neuvotteleminen on liittojen ydinosaamista.

Työ- ja virkaehto-sopimukset

AKI-liittojen jäsenenä olet osallinen useimmista julkisen ja yksityisen sektorin työ- ja virkaehtosopimuksia.

Akava-yhteisössä työ- ja virkaehtosopimuksia neuvottelevat sekä Akavan neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN että liitot itse.

Akavan sisällä AKI-liitoilla on erityisen suuri rooli sekä Kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen että Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen neuvotteluissa.

Tutustu sopimuksiimme

Paikalliset neuvottelut

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat tukenasi työpaikalla. Jos sinulla on erimielisyyttä työehdoista työnantajasi kanssa, luottamusmies auttaa sinua neuvotteluissa työnantajan kanssa. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on yleensä sovittu, että ensin tulee pyrkiä sopimukseen työpaikalla, ennen kuin asia voidaan viedä liittojen tai työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Luottamusmies neuvottelee myös työehdoista paikallisesti. Työpaikalla voidaan hakea työ- ja virkaehtosopimuksista poikkeavia, paikallisiin olosuhteisiin paremmin sopivia ratkaisuja. Edustajanasi näissä neuvotteluissa toimii luottamusmies.

Luottamusmies myös neuvottelee työnantajan kanssa yhteistoimintalain kuuluvista yhteistoiminta-asioista. Esimerkiksi irtisanomisia tai lomautuksia harkittaessa työnantajan on tavallisesti neuvoteltava luottamusmiesten kanssa, voitaisiinko henkilöstövähennykset välttää ja tarvittavat säästöt saada aikaan muilla keinoin.

Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen

Yksilölliset neuvottelut

Joskus erimielisyydet palvelussuhteissa kärjistyvät konflikteiksi ja osapuolilla on riitaa palvelussuhteeseen liittyvistä eduista.

Erimielisyydet voivat liittyä esimerkiksi palkkaan tai työaikakorvauksiin.

Luottamuspula- ja irtisanomistilanteissa neuvottelemme erosopimuksia.

Ota yhteyttä neuvontaamme