Liity jäseneksi

KirVESTES 2023-2025, KJTES sekä muut työ- ja virkaehtosopimukset

Yli 80 % suomalaisista palkansaajista on jonkin työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Silloin palvelussuhteen ehdot määräytyvät enimmäkseen sen mukaan, mitä työ- tai virkaehtosopimuksessa on sanottu.

Löydät vastaukset tavallisiin työ- ja virkasuhteeseen liittyiin kysymyksiin täältä. Työehtosopimuksessa on sovittu tyypillisesti vapaa-aikaan, vuosilomaan, kokemuslisään, suorituslisään sekä muista palkkaan liittyvistä asioista. Kirkon sopimuksessa on kattavat säännökset myös matkakorvauksista, päivärahoista, leirityön korvauksista sekä arkipyhävapaista.

AKI-liittojen jäsenenä kuulut useimpien työ- ja virkaehtosopimuksien piiriin. Silloin sinulla on oikeus luottamusmiehen palveluihin ja edunvalvontaan työpaikallasi.

Voit olla AKI-liittoihin yhteydessä työ- ja virkasuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä.

Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2023-2025

Kirkon virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvotteluratkaisu 27.2.2023. Neuvotteluratkaisu on hyväksytty uudeksi kirkon virka- ja työehtosopimukseksi 2023-2025.

Sopimus korottaa palkkoja sopimuskaudella 7 %. Yleisessä palkkausjärjestelmässä yleiskorotus nostaa peruspalkkoja 1. huhtikuuta lukien 5 prosenttia. Kun suoritus- ja kokemuslisä säilyvät entisellään, korotuksen kustannusvaikutus on keskimäärin 4,5 prosenttia.

Muissa palkkausjärjestelmissä yleiskorotus nostaa palkkoja 1. huhtikuuta lukien 4,5 prosenttia.

Sopimukseen lisätään 1.9.2023 alkaen uusi 3 vuoden kokemuslisä ja 5 vuoden kokemuslisää korotetaan. Palkallista perhevapaata laajennetaan ja se on jatkossa molemmille vanhemmille 32 arkipäivää.

Yleiskorotus nostaa palkkoja kaikissa palkkausjärjestelmissä 1.2.2024 vähintään 2,5 prosenttia.

Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2023-2025

Evankelis-luterilaisessa kirkossa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES). Sopimus on solmittu ajalle 1.3.2023–28.2.2025.

Sopimus velvoittaa kaikkia seurakuntatyönantajia (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, Kirkkohallitus).

Sopimuksen sopijapuolet ovat Kirkon työmarkkinalaitos (KiT), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alat sekä Kirkon alan unioni (JHL & Jyty). AKI-liitot neuvottelee sopimusta JUKOn kautta.

Löydät KirVESTES 2023–2025 sopimuskirjan tästä pdf-tiedostona tästä.

Virkaehtosopimuksen liitteessä 18 on suositus toimituspalkkioista. Palkkataulukot ja palkkaluokat määrittelyineen löydät liitteistä 1-3.

Palkat ja kokemuslisät 1.4.2023

 

Kristillisten järjestöjen työehtosopimus

Kristillisissä järjestöissä noudatetaan Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta. Sopimus on solmittu ajalle 1.3.2023–31.1.2025.

Sopimus velvoittaa kaikkia kristillisiä järjestöjä, jotka ovat Palvelualojen työnantajat PALTAn jäseniä. Sopimus on yleissitova, joten sen normimääräyksiä on noudatettava myös sellaisissa järjestöissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon.

Sopimuksen sopijapuolet ovat Palvelualojen työnantajat PALTA, AKI-liitot sekä Kirkon alat.

Lataa Kristillisten järjestöjen työehtosopimus KJTES 2023-2025 tästä linkistä.

AKIn sopimusinfon KJTES 2022-2024:stä voit katsoa tästä linkistä (youtube.com)

 

Muut julkisen sektorin sopimukset

Valtiolla, kunnissa ja yliopistoissa noudatetaan niiden omia työ- ja virkaehtosopimuksia. Sopimukset velvoittavat kaikkia mainittuja työnantajia.

Akava-yhteisössä nämä sopimukset solmii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO asianomaisten työnantajatahojen kanssa.

AKI-liittojen jäsenenä olet osallinen näistä sopimuksista, jos työskentelet näillä aloilla.

JUKO on julkisalojen korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö, jonka piirissä työskentelee 200 000 julkisen alan työntekijää.

 

Muut yksityisen sektorin sopimukset

Yrityksissä, järjestöissä ja säätiöissä noudatetaan asianomaisen alan työehtosopimusta, jos sellainen on olemassa.

Sopimukset velvoittavat kaikkia niitä työnantajia, jotka kuuluvat sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon. Alalla edustavana pidetty työehtosopimus voi olla yleissitova, jolloin se velvoittaa kaikkia alan työnantajia niiden järjestäytymisestä riippumatta.

Akava-yhteisössä yksityisen sektorin sopimukset solmii Ylemmät toimihenkilöt YTN. YTN:llä on sopimuksia mm. energia-, finanssi-, järjestö- ja teknologia-alalla. AKI-liittojen jäsenenä olet osallinen näistä sopimuksista, jos työskentelet mainituilla aloilla.

YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta ja edustaa 173 000 palkansaajaa.