Liity jäseneksi

KirVESTES 2022-2024, KJTES sekä muut työ- ja virkaehtosopimukset

Yli 80 % suomalaisista palkansaajista on jonkin työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Silloin palvelussuhteen ehdot määräytyvät enimmäkseen sen mukaan, mitä työ- tai virkaehtosopimuksessa on sanottu.

Löydät vastaukset tavallisiin työ- ja virkasuhteeseen liittyiin kysymyksiin täältä. Työehtosopimuksessa on sovittu tyypillisesti vapaa-aikaan, vuosilomaan, kokemuslisään, suorituslisään sekä muista palkkaan liittyvistä asioista. Kirkon sopimuksessa on kattavat säännökset myös matkakorvauksista, päivärahoista, leirityön korvauksista sekä arkipyhävapaista.

AKI-liittojen jäsenenä kuulut useimpien työ- ja virkaehtosopimuksien piiriin. Silloin sinulla on oikeus luottamusmiehen palveluihin ja edunvalvontaan työpaikallasi.

Voit olla AKI-liittoihin yhteydessä työ- ja virkasuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä.

Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2022-2024

Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES 2022-2024

Evankelis-luterilaisessa kirkossa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES). Sopimus on solmittu ajalle 1.3.2022–29.2.2024.

Sopimus velvoittaa kaikkia seurakuntatyönantajia (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, Kirkkohallitus).

Sopimuksen sopijapuolet ovat Kirkon työmarkkinalaitos (KiT), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alat sekä Kirkon alan unioni (JHL & Jyty). AKI-liitot neuvottelee sopimusta JUKOn kautta.

Uusi KirVESTES 2022–2024 on hyväksytty 11.3.2022. Löydät sopimuksen tästä.

Virkaehtosopimuksen liitteessä 18 on suositus toimituspalkkioista. Palkkataulukot ja palkkaluokat määrittelyineen löydät liitteistä 1-3.

Palkat ja kokemuslisät 1.6.2022

 

Kristillisten järjestöjen työehtosopimus

Kristillisissä järjestöissä noudatetaan Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta. Sopimus on solmittu ajalle 4.2.2022–31.1.2024

Sopimus velvoittaa kaikkia kristillisiä järjestöjä, jotka ovat Palvelualojen työnantajat PALTAn jäseniä. Sopimus on yleissitova, joten sen normimääräyksiä on noudatettava myös sellaisissa järjestöissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon.

Sopimuksen sopijapuolet ovat Palvelualojen työnantajat PALTA, AKI-liitot sekä Kirkon alat.

Lataa Kristillisten järjestöjen työehtosopimus KJTES 2022-2024 tästä linkistä.

AKIn sopimusinfon KJTES 2022-2024:stä voit katsoa tästä linkistä (youtube.com)

 

Muut julkisen sektorin sopimukset

JUKO on julkisalojen korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö, jonka piirissä työskentelee 200 000 julkisen alan työntekijää.

Valtiolla, kunnissa ja yliopistoissa noudatetaan niiden omia työ- ja virkaehtosopimuksia. Sopimukset velvoittavat kaikkia mainittuja työnantajia.

Akava-yhteisössä nämä sopimukset solmii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO asianomaisten työnantajatahojen kanssa.

AKI-liittojen jäsenenä olet osallinen näistä sopimuksista, jos työskentelet näillä aloilla.

 

Muut yksityisen sektorin sopimukset

YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta ja edustaa 173 000 palkansaajaa.

Yrityksissä, järjestöissä ja säätiöissä noudatetaan asianomaisen alan työehtosopimusta, jos sellainen on olemassa.

Sopimukset velvoittavat kaikkia niitä työnantajia, jotka kuuluvat sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon. Alalla edustavana pidetty työehtosopimus voi olla yleissitova, jolloin se velvoittaa kaikkia alan työnantajia niiden järjestäytymisestä riippumatta.

Akava-yhteisössä yksityisen sektorin sopimukset solmii Ylemmät toimihenkilöt YTN. YTN:llä on sopimuksia mm. energia-, finanssi-, järjestö- ja teknologia-alalla. AKI-liittojen jäsenenä olet osallinen näistä sopimuksista, jos työskentelet mainituilla aloilla.