Liity jäseneksi

Hyvä on parhaimmillaan yhteinen – mitä yhteistä on turvallisuuspolitiikalla ja liiton jäsenyydellä

Käsi kädessä - liiton jäsenyys tuottaa yhteistä hyvää

Työhöni AKIssa kuuluu jäsenyyden kehittäminen ja markkinoiminen. Joudun tehtävieni tiimoilta tasaisin väliajoin kysymään, mitä Pappisliiton, Kanttori-urkuriliiton ja Teologiliiton jäsenyys on ja mitä se tarjoaa.

Liittojen ja työttömyyskassojen viestinnässä korostetaan henkilökohtaisia palveluja kuten uraneuvonta sekä ongelmatilanteissa tarjotut luottamusmiehen ja lakimiehen palvelut. Nämä vastaavat tässä ajassa esitettyyn kysymykseen ”mitä minä saan.”

Yksittäinen jäsen nauttii myös työehtojen ja palkkauksen kehittämisestä. Työtä saa tehdä rauhassa, kun voi luottaa, että siitä saa kohtuullisen elannon. Ja mitä työehtoihin tulee, on kirkon työpaikoilla aina vallinnut työrauha.

Hyvä on parhaimmillaan yhteinen – liiton jäsenyys sataa yhteiseen laariin

Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että jokainen jäsenemme kokee saavansa jäsenmaksulleen vastinetta. Jäsenen matkavakuutus, jäsenalennukset, koulutukset sekä jäsenlehti tuovat sisältöä ja helpottavat elämää, vaikkei ikinä tarvitsisi lakimiehen apua. Silti ammattiyhdistysten merkitystä ajatellessa suora vastine on vain osatotuus.

Koronapandemia ja kiristyvä tilanne Ukrainassa ovat osoittaneet, kuinka pienilläkin asioilla voi olla suurta merkitystä, kun niitä tehdään yhdessä. Yhden ihmisen kasvomaski ei tukahduta epidemiaa eikä yhden ihmisen rahalahjoitus pelasta sodan jalkoihin joutuneita. Samalla turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa on kysytty, voimmeko odottaa tukea toisilta, jos emme ole sitä itse valmiita osoittamaan.

Osin liiton jäsenyydessä on kyse tästä: Kun tarpeeksi moni muu laittaa kasvomaskin, siitä hyötyy itse. Liiton jäsen ostaa hyvinvointia myös muille yhteisönsä jäsenille. Ja kun tukea tarvitseekin itse, voi luottaa sitä saavansa.

Jäsenyys maksaa vähemmän kuin luulet

Jäsenmaksumme on verovähennyskelpoinen tulonhankintamenona. Vähennyksen suuruus on noin 30-50 % jäsenmaksusta. Mitä korkeammista tuloista jäsenmaksuasi maksat, sitä suurempi on vähennyksen vaikutus. Voit perehtyä tästä esimerkkilaskelmiin!

Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton jäsenhankintakampanja ovat voimassa 30.4.2022 asti. Tervetuloa yhteiseen joukkoon!

Liity tästä Pappisliittoon

Liity tästä Kanttori-urkuriliittoon

järjestökoordinaattori Ilari Huhtasalo,
p. 044 036 1610 / ilari.huhtasalo@akiliitot.fi