Liity jäseneksi

Vastauksia kysymyksiin Akavan ulosmarssista 6.2.2024

AKI-liittojen toimistoon on tullut Akavan 6.2.2024 järjestämää ulosmarssia koskevia kysymyksiä. Tässä niihin vastauksia!

Mistä on kysymys?

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin 6.2.2024 kello 14. Ulosmarssi päättyy kello 16.

Mikä on ulosmarssi?

Ulosmarssi on lakkomuotoinen työtaistelutoimenpide, jossa työnteko keskeytetään kuluvalla työvuorolla ja työpaikalta poistutaan mielenilmauksena sille tavoitteelle, jota työtaistelutoimenpiteellä tuetaan.

Mikä on poliittinen työtaistelutoimenpide?

Poliittinen työtaistelu on työtaistelutoimi, joka ei kohdistu työehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoihin vaan hallituksen ajamaan politiikkaan. Poliittinen mielenilmaisu on perustuslaissa suojattu oikeus. Jokainen osallistumiseen oikeutettu päättää osallistumisestaan kuitenkin itse.

Mitä ulosmarssilla tavoitellaan?

Ulosmarssilla Akava vastustaa osaa hallituksen työelämätoimista. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole ottanut sitä huomioon suunnitellessaan työelämäsääntelyn heikentämistä.

Hallituksen työelämäheikennykset sisältävät muun muassa seuraavat toimenpiteet

Työehtojen heikennykset:

 • Vientivetoisen palkkamallin kirjaaminen lakiin, joka estäisi sovittelijaa tekemästä ns. yleisestä linjasta poikkeavia palkankorotusesityksiä.
 • Palkaton ensimmäinen sairauspoissaolopäivä.
 • Paikallinen sopiminen olisi mahdollista ilman luottamusmiestä.
 • Henkilöperusteinen irtisanominen helpottuu: Irtisanomisperusteeksi riittää ”asiallinen” syy.
 • Määräaikainen alle 12 kk työsopimus ei vaadi erityistä perustetta.
 • Lomautuksen varoajan lyhennys seitsemään päivään.
 • Yt-lain noudattaminen vain yli 50 hengen yrityksissä.
 • Muutosneuvotteluiden vähimmäiskestoajan lyhennys puoleen.

Työttömyysturvan sekä sosiaaliturvan leikkaukset:

 • Ansiopäivärahan leikkaus kahden kuukauden jälkeen 20 %.
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavan työssäoloajan pidennys kuudesta 12 kuukauteen.
 • Työttömyysturvan omavastuuajan pidennys 7 arkipäivään.
 • Sovitellun työttömyysturvan 300 €/kk suojaosan poisto.
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta.
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään poistamalla lisäpäivät yli 58-vuotiailta.
 • Leikkaukset työttömiltä enimmillään jopa 200–300 euroa kuukaudessa.
 • Aikuiskoulutustuen lakkautus 1.8.2024 alkaen.
 • Vuorotteluvapaan lakkautus 1.8.2024 alkaen.
 • Asumistuen mittavat leikkaukset.

Lakko-oikeuden rajoitukset:

 • Rajoituksia tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin.
 • Työntekijäpuolen lakkosakkojen korotukset. Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 €:n seuraamussakko, jos lakko todetaan laittomaksi.

Ketkä ulosmarssissa ovat mukana?

Akavan järjestämään ulosmarssiin osallistuu 18 Akavan liittoa (ks. lisätietoa Akavan sivuilta). AKI-liitot eivät osallistu Akavan järjestämään ulosmarssiin.

Ketä ulosmarssi koskee?

Ulosmarssi koskee 18 akavalaisen liiton (ks. lista Akavan sivuilta) niitä jäseniä, jotka ovat työsopimussuhteessa julkisella ja yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) sekä Tampereella ja Turussa. Toimenpide koskee myös näiden liittojen opiskelijajäseniä edellä mainituilla paikkakunnilla.

Ulosmarssi ei koske julkisen sektorin virkasuhteista henkilöstöä.

Miksi AKI-liitot eivät ole mukana ulosmarssissa?

AKI-liittojen jäsenistä lähes kaikki ovat virkasuhteessa. Viranhaltijoiden ja virkamiesten ryhtyminen poliittiseen työtaisteluun on lailla kielletty.

Olen AKI-liittojen jäsen ja haluaisin osallistua – voinko?

Jos olet työsuhteessa, voit osallistua. AKI-liitot ry:n hallitus on päättänyt, että AKI-liittojen työsopimussuhteiset jäsenet voivat osallistua Akavan ja sen liittojen järjestämiin poliittisiin työtaisteluihin.

Jos olet virkasuhteessa, et voi osallistua työtaisteluun. Viranhaltijoiden ja virkamiesten ryhtyminen poliittiseen työtaisteluun on lailla kielletty. Virkasuhteessa oleva voi kuitenkin halutessaan osallistua vapaa-aikanaan (vapaapäivänä / työajan ulkopuolella).

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen?

Työsuhteisten työntekijöiden osallistumista ei työnantaja voi kieltää. Työnantaja ei myöskään saa esimerkiksi kerätä listoja mielenilmaisuun osallistujista. Työnantajalla ei ole myöskään etukäteen oikeutta saada tietoonsa, ketkä työntekijät ovat aikeissa osallistua.

Virkasuhteisten ryhtyminen työtaisteluun on lailla kielletty. Työnantaja voi kuitenkin halutessaan sallia ulosmarssiin osallistumisen työaikana myös virkasuhteisille.

Voiko osallistumisesta tulla seurauksia?

AKI-liitot ry on tehnyt päätöksen, että työsuhteessa olevat jäsenet voivat halutessaan osallistua työtaisteluun. Työsuhteessa oleville jäsenille ei saa tulla henkilökohtaisia seuraamuksia ulosmarssiin osallistumisesta. Työnantaja ei esimerkiksi saa irtisanoa työtaisteluun osallistunutta työntekijää eikä muutoinkaan ryhtyä vastatoimiin.

Työnantaja ei voi kohdistaa minkäänlaisia sanktioita yksittäiseen työsuhteiseen työntekijään, joka osallistuu oman ammattiliittonsa päättämään poliittiseen mielenilmaukseen työaikana. Sanktioilla ei saa edes uhata. Jos sinua uhataan seuraamuksilla, ole yhteydessä liiton toimistoon.

Virkasuhteessa oleva ei voi osallistua työtaisteluun työaikanaan. Lainvastaisesta poissaolosta voi seurata virkasuhdeoikeudellinen seuraamus (esim. varoitus, irtisanominen).

Saanko palkkaa, jos olen pois töistä mielenilmauksen vuoksi?

Työnantaja voi pidättää palkan mielenilmaukseen osallistumisen ajalta. Ulosmarssin ajalta ei myöskään makseta lakkoavustusta.