Liity jäseneksi

Uusi AMK-TES tuo akilaiset ammattikorkeakoulujen sopimuksen piiriin

Neuvottelutulos ammattikorkeakoulujen uudeksi työehtosopimukseksi on vahvistettu sopijapuolten hallinnossa. Uusi sopimus tulee voimaan 1.4.2024 alkaen.

Työehtosopimus on kaksivuotinen. Ensimmäiselle 13 kuukauden kaudelle sovittiin 2,7 prosentin suuruinen yleiskorotus ja 0,4 prosentin paikallinen erä. Vuoden 2025 palkankorotuksista sovitaan saman vuoden helmikuussa.

AKI-liittojen jäsenet ovat sopimuksen piirissä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta. Muut sopijapuolet ovat Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä työnantajia edustava Sivistysala.  Sopimuksen piirissä on 11 000 henkilöä 21:ssä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivassa ammattikorkeakoulussa.

Sopimuksen myötä myös AKI-liittojen jäseniä edustaa ammattikorkeakouluissa YTN:n luottamusmies. Tämä takaa jäsenten paremman edunvalvonnan niin kollektiivisesti kuin yksilötasollakin.

Ammattikorkeakoulujen henkilöstön palvelussuhteen ehdot ovat tähän mennessä määräytyneet yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan eikä AKI-liitoilla ole ollut edustusta neuvottelupöydässä. Nykyinen yksityisen opetusalan työehtosopimus on voimassa 31.3.2024 saakka.