Det nya avtalet för yrkeshögskolorna inkluderar medlemmar vid AKI-förbunden

Förhandlingsresultatet om det nya kollektivavtalet för yrkeshögskolorna har bekräftats av parterna i förhandlingen. Det nya avtalet träder i kraft från och med den 1 april 2024.

Kollektivavtalet är tvåårigt. För den första perioden på 13 månader har en allmän förhöjning på 2,7 procent och en lokal del på 0,4 procent avtalats. Löneförhöjningarna för år 2025 förhandlas under februari samma år.

Medlemmarna i AKI-förbunden omfattas av avtalet genom De Högre Tjänstemännen YTN. De andra avtalsparterna är Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Bildningsbranschen som representerar arbetsgivarna. Avtalet omfattar 11 000 personer vid 21 yrkeshögskolor inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Med avtalet företräds även medlemmarna i AKI-förbunden av en förtroendeman från YTN vid yrkeshögskolorna. Detta säkerställer medlemmarnas bättre intressebevakning både kollektivt och individuellt.

Hittills har anställningsvillkoren för personalen vid yrkeshögskolorna bestämts enligt avtalet för den privata undervisningssektorn, och AKI-förbunden har inte haft representation vid förhandlingsbordet. Det nuvarande kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn är i kraft fram till den 31 mars 2024.