Hjälp i knepiga situationer

Förtroendevalda på arbetsplatsen

På din arbetsplats representeras du av antingen en förtroendeman eller en förtroendevald beroende på din arbetsplats, samt en arbetsmiljöombudsman när det gäller arbetsmiljöfrågor.

På arbetsplatser där ett kollektivavtal följs är din representant fackförbundets förtroendeman. En lista över förtroendemän för kyrkans arbetsplatser och kristna organisationer finns på denna sida. Om du arbetar inom den privata sektorn (företag eller organisation) och det inte finns någon förtroendeman på din arbetsplats har personalen möjlighet att välja en förtroendevald som sin representant. Förtroendeman och förtroendevald förhandlar om lokala arbetsvillkor och hjälper dig med frågor som rör din anställning i samarbete med arbetsgivaren.

Arbetsmiljöombudet hjälper dig med frågor som rör arbetsmiljön. Arbetsmiljöfrågor kan inkludera arbetsmiljö, arbetsbelastning och ergonomi- och inomhusmiljöfrågor.

Kontaktinformation för förtroendemannen, förtroendevald och arbetsmiljöombudet bör finnas på anslagstavlan eller intranätet på din arbetsplats.

Rådgivning i arbets- och tjänsteförhållandefrågor

AKI-förbundens kontor ger dig råd om frågor som rör arbets- eller tjänsteförhållandet. Vår rådgivning omfattar också socialförsäkring, beskattning och företagande.

Vi erbjuder juridisk rådgivning till våra medlemmar och hanterar även rättsliga processer. AKI-förbundens medlemskap inkluderar också en rättsskyddsförsäkring som ger skydd för rättegångskostnader.

Telefontjänsten är tillgänglig för alla medlemmar vardagar kl. 10–14 på telefonnummer 09 4270 1500.

Du kan skicka meddelande till AKI-förbundens anställningsråd i den elektroniska medlemstjänsten.

Rådgivning i andra juridiska ärenden

AKI-förbundens medlemmar har rätt att få rådgivning per telefon från jurister på Eversheds Sutherland i frågor som rör deras privatliv.

Eversheds Sutherland

Hur ska man gå tillväga i en tvist om fastighetsköp? Hur överförs förmögenhet från en generation till en annan? Hur fastställs skatten? Vilka fördelar finns det med ett äktenskapsförord?

Exempelvis kan du få svar på dessa frågor från experter på Eversheds Advokatbyrå. Eversheds jurister ger rådgivning till tusentals människor varje år när det gäller deras privatlivsfrågor. Detta ger dem en stark kompetens och erfarenhet av rättsliga problem och konfliktlösning för privatpersoner.

Telefonrådgivningen omfattar ärenden som medlemmen kan presentera och juristen kan förklara över telefon. Om ärendet inte kan klaras upp under telefonsamtalet har medlemmen möjlighet att komma överens med juristen om en uppdrag. Uppdraget debiteras separat.

När du ringer bör du uppge ditt medlemsnummer. Telefonrådgivning ges på vardagar kl. 10–16 på rådgivningsnumret 010 684 1400.

Eversheds Sutherland vidarebefordrar medlemmens namn, medlemmens angivna medlemsnummer och föremålet för kontakten på generell nivå (t.ex. fastighetsrätt) till AKI-förbunden. Telefontjänstens integritetspolicy finns här (på finska).