Liity jäseneksi

Teologian ja kirkkomusiikin opiskelijoiden palkkaus ja työehdot kesälle 2022 seurakunnissa ja kirkon työpaikoilla

AKI-liitot on saanut lukuisia kesätyöntekijöiden palkkaukseen liittyviä yhteydenottoja.

Saamiemme yhteydenottojen perusteella kesäteologien palkkoja on määritetty liitteen 5 perusteella. Sen 1.6.2022 voimaantuleva hintahaitari tuoreen KirVESTES 2022-2024 mukaan on 1 261,90–1 935,35 euroa.

Liitteessä 5 esitetyn soveltamisohjeen mukaan ”[o]pintojensa loppuvaiheessa olevan tai seurakunnassa harjoittelijana/työpaikalla oppijana toimineen palkkaa ei pitäisi määritellä hinnoitteluryhmän palkka-asteikon alarajalta.”

Kesäteologin ja kesäkanttorin palkka puhuttaa – milloin liitteen 5 mukaista palkkausta voidaan soveltaa

Mikäli kesäteologin tai kesätyöntekijänä toimivan kirkkomuusikon palkkaukseen sovelletaan liitettä 5, tulisi opintojen vaihe sekä aiempi vastaava työkokemus huomioida palkkausta määritettäessä.

Lisäksi on huomioitava, että KirVESTES:n mukaan liitteen 5 ”palkkahinnoitteluja voidaan soveltaa vain sopimuksessa tarkoitettuihin työajallisiin työntekijöihin.” (KirVESTES 2020-2022 s. 31.) Käsityksemme mukaan käytäntö palkata kesäteologeja ja kirkkomuusikoita työajattomina viranhaltijoina tai työntekijöinä on verrattain tavallinen. Palkkaus tulisi työajattomien työntekijöiden ja viranhaltijoiden kohdalla kuitenkin määrittää kirkon yleisen palkkausjärjestelmän perusteella.

Vaativuusryhmän määrittely kesätyöntekijälle kirkossa

Vaativuuden määrittelyn perustana toimii tällöin tehtävän vaativuus. Koska kirkkomuusikon ja kesäteologin tehtävät edellyttävät AMK- tai yliopistotason opintoihin liittyvää teoreettista osaamista ja asiantuntijavuorovaikutusta, tulisi vaativuusluokka määrittää 501-vaativuusryhmän mukaan.

AKI-liitot, Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL sekä Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT on antanut kirkon hengellisen työn kausityöntekijöiden työehtoja koskevan yhteisen suosituksen, jota AKI-liitot on täydentänyt omalla teologian ja kirkkomusiikin kausitehtävien palkkausta koskevalla suosituksellaan.

Liitot suosittelevat kesätyöntekijöiden palvelussuhteen järjestämistä virkasuhteena. Kesätyöntekijän virkapaikaksi ei tulisi merkitä leirikeskusta tai muuta leiripaikkaa, jotta kausityöntekijä olisi oikeutettu leiripäivärahaan muiden työntekijöiden tavoin.

AKI-liittojen, DTL:n ja KNT:n suositukset löydät tästä: 2021-Kausityöntekijöiden-työehdot-AKI-DTL-KNT+AKI-suositus, AKI-liittojen palkkausta koskeva suositus sivulla 2.

Kausityöntekijöiden asianmukainen kohtelu rakentaa myönteistä työnantajamielikuvaa kirkosta. Seurakunnilla on mahdollisuus toiminnallaan viestiä kirkosta reiluna ja kiinnostavana tulevaisuuden työpaikkana kutsumustaan kokeileville ja etsiville opiskelijoille. Nyt on erinomainen tilaisuus pitää huolta siitä, että kirkko houkuttaa palvelukseensa hengellisen työn osaajia myös kymmenen vuoden päästä.

Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä seurakuntasi luottamusmieheen tai AKIn toimistoon p. 09 4270 1500 / edunvalvontaa@akiliitot.fi