Liity jäseneksi

AKIn hallitusohjelmatavoitteet vuodelle 2023

AKI-liittojen hallitus on hyväksynyt hallitusohjelmatavoitteet 8.12.2022. AKI-liittojen hallitusohjelmatavoitteet kiinnittävät huomiota palkka-avoimuuden edistämiseen, työehtosopimuksen jälkivaikutuksesta lailla säätämiseen, uskonnollisin perustein tapahtuvaan häirintään sekä kirkon viranhaltijoiden työtaisteluoikeuteen.

AKI-liitot arvioi, että palkkasyrjintäepäilyjen selvittäminen on tehty liian vaikeaksi. Palkka-avoimuutta edistämällä luodaan yhdenvertaisuutta työpaikoille. AKI muistuttaa, että verotietojen perusteella naisten ansiotaso on vain 84 % miesten ansiotasosta.

Suomalaisen työmarkkinamallin etsiessä muotoaan AKI toivoo, että työehtosopimusten jälkivaikutuksesta säädettäisiin lailla. Työsuhteen ehtojen muuttumattomuus työehtosopimuksen umpeuduttua perustuu tällä hetkellä oikeuskäytäntöön. Työehtosopimusrakenteiden murroksessa nykytilaa on haastettu, ja AKI katsoo että on sekä työntekijöiden että työnantajien oikeusturvan kannalta tärkeää, että jälkivaikutuksesta säädetään lailla.

Työntekijöihin kohdistuvaan uskonnollisperusteiseen häirintään on puututtava. AKI katsoo, että työturvallisuuslakia sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslakeja tulee uudistaa uskonnollisissa yhteisöissä tapahtuvan uskonnollisperusteisen häirinnän suitsimiseksi. Nykyisellään uskonnonharjoitus on rajattu tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä vaikeuttaa uskonnollisesti motivoituneeseen häirintään puuttumista työpaikoilla.

Voit tutustua AKIn hallitusohjelmatavoitteisiin tästä: AKIN Hallitusohjelmatavoitteet 2023