Liity jäseneksi

AKI-liitot lausui vientivetoisesta työmarkkinamallista

AKI-liitot ry on pyynnöstä antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjatusta ns. vientivetoisesta työmarkkinamallista.

Katsomme, että mahdollinen vientivetoinen työmarkkinamalli ei voi rakentua poliittisten päättäjien ohjailuun, vaan työmarkkinoiden autonomia on säilytettävä. Vientivetoisen työmarkkinamallin suurimpana ongelmana AKI-liitot näkee sen, että palkankorotusten koordinaatiolla hallitus pyrkii puuttumaan työmarkkinoiden autonomiaan siirtymällä vapaasta markkinataloudesta suunnitelmatalouden suuntaan.

Mahdollinen vientivetoinen työmarkkinamalli ei voi perustua siihen, että palkankorotusvarasta neuvottelee ainoastaan suppea joukko, eikä siihen, että se perustuu pelkästään työnantajapuolen koordinaatioon. Uuteen työmarkkinamalliin on olennaisesti sisällytettävä sellaiset prosessit, että kaikki toimialaliitot voivat osallistua korotusvarasta käytävään keskusteluun.  

Sopimusyhteiskunnassa kaikilla yksityisillä toimijoilla on oikeus tehdä sellaisia sopimuksia kuin nämä itse haluavat. Sovittelijan tehtävä on edistää sopua silloin, kun osapuolet eivät siihen itse kykene. Sopu on sellainen ratkaisu, joka sopii riidan molemmille osapuolille – ei sellainen, joka sopii muille toimialoille tai poliittisille päättäjille.

Mikäli valtakunnansovittelijan toimivaltaa rajoitetaan hallitusohjelmassa kirjatun mukaisesti, heikennetään sovittelijan mahdollisuuksia edistää sovintoa. Käytännössä valtakunnansovittelijan relevanssi työriitojen ratkaisijana voi halvaantua, mikäli sovittelijalla ei ole toimivaltaa sovinnon edistämiseen.

Sovittelujärjestelmää tulee uudistaa siten, että työmarkkinaosapuolilla on käytettävissä riittävästi puolueetonta tietoa Suomen talouden tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Lue koko lausunto tästä linkistä.

Kuva: Pexels.