Liity jäseneksi

AKI antoi lausunnon ilmoitusvelvollisuudesta yt-neuvotteluissa

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. on antanut lausunnon luonnokseen hallituksen esitykseksi työsopimuslain muuttamisesta.

Ilmoitusvelvollisuuden palauttaminen on tarpeellinen TE-toimistojen valmiuden lisäämiseksi irtisanomistilanteissa. Ilmoitusvelvollisuuden rajaus kuntiin ja yksityisiin työnantajiin on kuitenkin riittämätön. Velvollisuuden tulisi koskea myös valtion virkamiesten ja evankelis-luterilaisten kirkon viranhaltijoiden irtisanomisia.

Julkisten työnantajien suhteen tulee varmistaa, että viranhaltijoita ja työntekijöitä ei käsitellä erillisinä ryhminä eli että ilmoitusvelvollisuus syntyy silloinkin, kun irtisanottavana on esimerkiksi 5 viranhaltijaa ja 5 työntekijää.

Lue koko lausunto tästä.