Liity jäseneksi

Luottamusmiesvaalit kristillisissä järjestöissä

Luottamusmiesvaalit kristillisissä järjestöissä 1.9.-30.11.2021

Luottamusmies edustaa AKI-liittojen jäseniä sekä osin muuta työpaikkansa henkilöstöä työlainsäädännön tulkintaan liittyvissä kysymyksissä sekä paikallisissa työehtosopimus- ja yhteistoimintaneuvotteluissa. Luottamusmiehen voi pyytää mukaan työntekijän ja työnantajan välisiin keskusteluihin.

Henkilöstöä edustava luottamusmies on paitsi mahdollista myös suotavaa valita jokaiseen järjestöön. Tämä tapahtuu luottamusmiesvaalilla, joka toimitetaan 30.11.2021 mennessä. Luottamuskausi on 1.1.2022 – 31.12.2025.

Luottamusmies valitaan järjestöön työsuhteessa olevien joukosta ja hänen on oltava AKI-liittojen (Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkon pappisliitto tai Suomen teologiliitto) jäsen. Myös esihenkilönä tai lähijohtajana työskentelevä voidaan valita luottamusmieheksi. Kuitenkin työnantajan edustajana neuvotteluissa toimivaa henkilöä (esim. toiminnanjohtaja, henkilöstöjohtaja) ei voida valita luottamusmieheksi.

Vaalien järjestämistä varten on AKI-liittojen jäsenistä on saatavissa luettelo AKI-liittojen toimistosta (toimisto@akiliitot.fi).

STTK:laisen KJTES:n sopijajärjestön Kirkon alat ry:n jäsenet järjestävät syksyn aikana omat luottamusmiesvaalinsa. Kirkon alojen luottamusmiehen vaalissa äänioikeutettuja ovat Kirkon alojen jäsenet sekä heidän edustamansa muu henkilöstö. Jos työpaikka on pieni tai AKI-liittojen jäseniä vähän, voidaan valita sopijajärjestöjen eli AKI-liittojen ja Kirkon alat ry:n yhteinen luottamusmies. Yhteinen luottamusmies voi olla joko AKI-liittojen tai Kirkon alojen jäsen, esimerkiksi niin, että varsinainen luottamusmies on yhdestä liitosta ja varaluottamusmies toisesta. Ennen yhteisen luottamusmiehen valintaa on oltava yhteydessä AKI-liittojen toimistoon (edunvalvontaa@akiliitot.fi). AKI-liitot neuvottelee Kirkon alat ry:n kanssa yhteisen luottamusmiehen valinnasta ennen vaalin toimittamista.

Miten vaali järjestetään

Mikäli Työpaikallasi on tällä hetkellä AKIn luottamusmiehiä, on vaalin järjestäminen heidän tehtävänsä. Mikäli luottamusmiestä ei ole aiemmin valittu, voi henkilöstö valita keskuudestaan edustajan tai vaalitoimikunnan vaaleja järjestämään.

Kaikki työntekijät saavat äänestää luottamusmiesvaaleissa. Ääni annetaan joko Kirkon alojen tai AKI-liittojen luottamusmiesvaalissa.

Vaali voidaan toimittaa vaalikokouksena, sähköpostivaalina, Teams-vaalikokouksena tai sähköistä äänestysohjelmaa kuten Google Formsia tai vastaavaa käyttäen.

Työpaikalla järjestettävän vaalin vaaliajoista- ja paikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista. Vaalin toimittaminen ei saa häiritä työntekoa.

Ohessa AKI-liittojen viralliset ohjeet luottamusmiesvaalien järjestämiseksi kristillisissä järjestöissä.

PDF-liite: Luottamusmiesvaaliohje kristillisiin järjestöihin

Lisätiedot antaa lakimies Jouni Heino

Lauri Telkki

korkeakouluharjoittelija