Liity jäseneksi

3 konstia teologille parempaan työnhakuun

Työnhaun aloittaminen on vaikeaa - oikeilla konsteilla onnistut osaamisen sanoittamisessa.

Työnhaku järjestöjen, liike-elämän sekä julkisen sektorin tehtäviin teettää teologilla päänvaivaa. Alkuun pääsee hahmottamalla ja sanoittamalla vahvuuksiaan. Teologiliitto tarjoaa jäsenilleen sparrausta työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Työpaikkailmoitukset ovat kuin tarjouspyyntö. Ilmoituksesta löydät tyypillisesti noin kymmenkohtaisen listan täytettävän tehtävän vaatimuksista. Osaan vaatimuksista riittää hakijan pinnallinen osaaminen, jota haettavassa tehtävässä voi kartuttaa. Osa vaatimuksista taas saattaa olla rekrytoijalle tärkeämpiä – sellaisia joiden hallitsemista hakijalta edellytetään. Hakija ei aina voi tunnistaa, mitkä tehtävän vaatimuksista ovat oleellisempia kuin toiset.

1. Ole yhteydessä rekrytoijaan

Jos tehtävä kuitenkin kiinnostaa, ja vaatimuslistakin tuntuu ainakin osin täyttyvän, kannattaa olla yhteydessä rekrytoijaan puhelimitse tai sähköpostitse. Samalla kannattaa tiedustella, millaista osaamista organisaatiossa on valmiina ja minkälaista tekijää tehtävään etsitään. Voit esittää kysymyksiä, jotka kääntävät haastattelutilanteen kaksisuuntaiseksi: mitä tarjottavaa työnantajalla on Sinulle, missä organisaatiossa on onnistuttu ja millaisessa ympäristössä se toimii.

Puhelinkeskustelussa sekä rekrytoija sekä hakija voivat saada tietoa, jota ei paineta työpaikkailmoituksiin tai -hakemuksiin. Millaisia järjestelmiä tai käytänteitä työpaikalla noudatetaan, millaista osaamista rekrytoija etsii tai millainen henkilö tehtävässä on aiemmin työskennellyt. Parhaimmillaan puheluissa pääsee esittämään tarkentavia kysymyksiä ja keskustelemaan alan tulevaisuudesta tai sen substanssikysymyksistä. Jos onnistut keskustelun virittämisessä, olet luultavasti hakijoiden kärkineljänneksessä.

Ilmoituksen huolellinen lukeminen sekä tarkentavien kysymysten esittäminen auttaa kohdentamaan hakemustasi. Työhakemuksesi sekä ansioluettelosi tehtävä on palvella niiden lukijaa: poimi haettavan tehtävän kannalta oleellinen osaamisesi sekä korosta tästäkin keskeinen sisältö. Aluksi kohdentamiseen kannattaa käyttää hieman aikaa. Muutaman työnhaun jälkeen valmiita sapluunoita alkaa kertymään. Pidän kuitenkin selvänä, ettei samaa ansioluetteloa kannata käyttää joka haussa.

2. Muotoile osaamisesi ja onnistumisesi työhakemuksesi kärjeksi

Ajattelen, että työhakemuksen pitää onnistua kahdessa tavoitteessa. Ensinnäkin lukija pitää vakuuttaa hakijan kyvykkyydestä, osaamisesta ja kehitysmahdollisuuksista täytettävän työpaikan suhteen. Toiseksi pitää erottua joukosta – jäädä rekrytoijan mieleen. Alusta pitäen kannattaa kysyä, mikä on työhakemuksesi kärki. Mikä on se oleellinen osaamisesi, jonka haluat jäävän rekrytoijan mieleen.

On työnhakijalle turhan helppoa antaa ansioluettelossa tavanomainen luettelo viime vuosien työpaikoista. Mikäli täytettävän paikan vaatima osaaminen tulee tällaisella luettelolla osoitettua, hyvä. On kuitenkin luultavaa, ettei rekrytoija osaa tulkata työkokemuksesi myötä kertynyttä kokemusta etsimäkseen osaamiseksi. Tämä on hakijan tehtävä. Yksi askel oikeaan suuntaan on kertoa vastuista ja tehtävistä, joita työtehtäviisi on aikaisemmin kuulunut. Tätäkin parempi ratkaisu on puhua suoraan osaamisestasi, ja toissijaisesti viitata työhistoriaasi.

Oman osaamisen sanoittaminen on vaikeaa, mutta sitä voi harjoitella. Ansioluettelon alaotsikko voi olla esimerkiksi ydinosaaminen, erityisosaaminen, asiantuntemus, kyvykkyydet tai osaaminen. Jaa osaamisesi ainakin kolmen otsikon alle; teologille otsikot voisivat olla esimerkiksi viestintä, ekumenian ja kansainvälisen toimintaympäristön asiantuntemus, sisällöntuottaminen, hallinnollinen asiantuntemus, hankeosaaminen, asiakasrajapinnat tai kehitystehtävät. Pyri tässäkin johdonmukaisuuteen hakemuksesi ja ansioluettelosi välillä ja nosta esiin etukäteen miettimäsi kärjet.

Kerro asiantuntemuksesi ja osaamisesi lisäksi onnistumisistasi. Esitä ainakin yksi tapaus tai keissi, jossa olet onnistunut. Lukijan mieleen jäävät erityisesti luvut ja mittarit. Voit myös kertoa saamastasi palautteesta. Mitä relevantimpi onnistumisesi on haettavan tehtävän kannalta, sitä parempi.

3. Kärjet esiin kohdentamalla, korostamalla ja kohtuullistamalla

Liiallinenkin sanoittaminen, laaja työhistoria tai monipuolinen osaaminen voi muodostua haasteeksi, mikäli hakemuksesi ja ansioluettelosi pursuavat liiaksi. Työnhakuasiakirjoja on hyvä väliin tarkastella mainoksina ja kysyä, onko lukijalla tarttumapintaa, erottuuko olennainen sisältö. Tällöin sisältöä olisi joko karsittava tai oleellista sisältöä korostettava. Luettelo ei ole erityisen lukijaystävällinen ilmaisutapa. Mikäli ansioluettelosi ja työhakemuksesi uhkaavat muodostua luetteloiksi, auta lukijaa tekemällä luettelosta nostoja. On jopa parempi mainita muutamia työhakemuksesi kärkiä tukevia esimerkkejä ja viitata muun osaamisen ja työhistorian osalta ansioluetteloon.

Olen pyrkinyt sanoittamaan omaa osaamista omasta asiantuntija- tai osaamisprofiilistani käsin. Kaikki tekemäni on lisännyt osaamistani ja rakentanut asiantuntijuuttani. Tekstimuotoon pukemisessa pääsee alkuun fraaseilla kuten ”Laaja työkokemukseni alueen saralla antaa erinomaiset valmiudet” tai ”Alueella kerryttämäni asiantuntemus antaa työkalut, näkemystä ja kykyä kehittää nyt täytettävään tehtävään liittyviä toimintoja.” Puhu osaamisestasi reilusti. Sinun tehtäväsi on kehua itseäsi. Ennen kuin voit myydä osaamisesi, on Sinun uskottava siihen ensin.

Työtehtävään hakeneista useimmat täyttävät – ainakin väljästi – tehtävän vaatimukset. Siksi työhakemuksen muotoon kannattaa kiinnittää huomiota myös siitä näkökulmasta, että se jäisi lukijansa mieleen. Tee hakemuksestasi tekstirungon sijaan flaijeri, esite tai printti. Käytä kuvaa, tekstiruutua, graafista nostoa tai korostusta. Tee se hyvällä maulla, kohtuuden rajoissa. Nosta esiin olennainen osaamisestasi. Mitä hakijaan tulee, kuva on aina kiva!

+ 1. Tekemällä oppii, palaute palkitsee

Työnhakua oppii tekemällä. Osaamisen sanoittaminen helpottuu harjoittelemalla. Tämä pätee erityisesti uran alkuvaiheessa, jossa kyvyt ja työkokemus ovat hajanaisia. Kärkien hahmottaminen ja oleellisen esiin nostaminen on sitäkin tärkeämpää.

Omalle tekstille tulee sokeaksi. Luetuta työhakemuksiasi ja ansioluetteloitasi muilla. Palautetta kannattaa pyytää myös rekrytointien jälkeen. Työn hakeminen on osallistumista työmarkkinoille, jossa myydään omaa osaamista ja työpanosta. Jokainen hakemus ja tiedustelu lisäävät työllistymisen todennäköisyyttä. Onnistuneita työnhakuja ovat kaikki sellaiset, joiden myötä oppii jotain omasta osaamisestaan ja sen sanoittamisesta.

Teologiliiton jäsen: Jos haluat uusia näkökulmia työnhakuun tai sparrausta hakemuksien sekä ansioluetteloiden laatimiseen, ole yhteydessä Vesa Engströmiin tai allekirjoittaneeseen! Yhteystiedot löydät tästä.

Ilari Huhtasalo