Liity jäseneksi

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorilla 7.–13.3.2022

Kunta-alan neuvotteluiden keskeytymisen vuoksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on tehnyt päätöksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä. Kiellolla halutaan vauhdittaa maanantaina 28. helmikuuta keskeytyneitä kunta-alan sopimusneuvotteluja.

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 7.3. kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja päättyy sunnuntaina 13.3. kello 23.59. Työtaistelu koskee niitä AKI-liittojen jäseniä, jotka ovat työsuhteessa kuntiin.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

Rajaukset

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle jäävät kunta-alan viranhaltijat. Työtaistelu koskee ainoastaan kuntien työsuhteisia työntekijöitä.

Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Työtaistelu koskee ainoastaan kunta-alaa. Työtaistelu ei koske muilla aloilla työskenteleviä AKI-liittojen jäseniä.

Lue lisätietoja JUKOn sivulta.