Liity jäseneksi

Vuoden Kanttori 2024 on Jukka Hassinen Jyväskylän seurakunnasta

Suomen Kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt Vuoden Kanttoriksi 2024 Jyväskylän seurakunnan kanttorin Jukka Hassisen. Hassinen vastaanotti palkintonsa Suomen Kanttori-urkuriliiton ja Suomen kirkon pappisliiton yhteisessä jäsentapaamisessa Kirkon Juhlilla Tampereella 18.5.2024.

Valinnan perustelut: Kanttori Jukka Hassinen on tehnyt merkittävän työuran isossa seurakunnassa. Jyväskylän seurakunnan JUKOlaisena luottamusmiehenä Hassinen on toiminut yli 20 vuotta, josta pääluottamusmiehenä n. 10 vuotta rakentaen yhdessä työnantajaosapuolen kanssa paikallista moduulityöaika-virkaehtosopimusta, jonka tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia ja helpottaa herkästi rannattomalta tuntuvan seurakuntatyön rajaamista. Keski-Suomen kanttoriurkuriyhdistyksen toiminnassa hän on ollut mukana vuosituhannen vaihteesta toimien usean vuoden ajan yhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on pyrkinyt edistämään työssäjaksamista. AKI-liittojen strategiassa pyritään muodostamaan rajat työlle, joten Hassisen valinta vuoden kanttoriksi on luonteva päätös osana strategian toteuttamista. Huolimatta aktiivisesta alaosasto- ja luottamusmiestoiminnasta Hassinen on silti pystynyt pitämään yllä muusikon taitojaan ja on taidokas urkuri ja seurakuntansa johtava kanttori. Hassinen on kehittänyt Jyväskylän musiikkiharrastusmahdollisuuksia ja tuonut musiikkia osaksi kaikkien elämää, tehnyt paljon työtä liiton hyväksi ja kehittänyt työssäjaksamisen mahdollisuuksia seurakunnassaan.

Musiikin maisteri, kanttori Jukka Hassinen on syntynyt Rääkkylässä vuonna 1966. Hän valmistui kanttoriksi (MuM) Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelmasta Helsingistä vuonna 1994. Urkujensoiton A-tutkinnon hän suoritti erinomaisin arvosanoin vuonna 1998 Markku Hietaharjun johdolla. Hassinen on opiskellut myös teologiaa.

Hassinen on toiminut Helsingin seurakuntayhtymässä kanttorina vuosina 1992-1999. Syksystä 1999 lähtien Hassinen on toiminut kanttorina Jyväskylän seurakunnassa (1999–2009 Jyväskylän kaupunkiseurakunta) ja vuodesta 2012 seurakunnan pääkirkon, Taulumäen kirkon, A-kanttorin virassa. Vuosina 2012–2018 tehtävään sisältyi kanttorin työn lisäksi vastuu kokoseurakunnallisesta musiikkitoiminnan kehittämisestä ja koordinoimisesta. Seurakuntavirkansa ohessa Hassinen toimi Lapuan hiippakuntakanttorina 2001-2006 kehittäen mm. kanttorien jatko- ja täydennyskoulutusta ja järjestäen osaltaan Seinäjoen Kanttoripäiviä. Jyväskylän suuren seurakunnan kanttorina hän on ollut järjestämässä lukuisia valtakunnallisia tapahtumia, Kirkon musiikkijuhlia, Lähetysjuhlia ja Kirkkopäiviä.
Hassinen on ollut merkittävä henkilö myös Jyväskylän lauluharrastuksen kehittämisessä. Hassisen aloitteesta sai alkunsa 2007 Lauluyhtye Lux Auribus (suom. Valoa korville), nykyään Taulumäen kirkon kuoro. Hassinen koordinoi toimintaa ja laulaa yhtyeessä, jonka taiteellisena johtajana toimii kuoronjohtaja Kimmo Tuuri. Hän myös ideoi ja organisoi koulujen 4. luokkien oppilaiden virsilaulutapahtuman, joka on järjestetty Taulumäen kirkossa vuosittain 2008 lähtien yhteistyössä koulujen ja niiden musiikkiryhmien, Jyväskylän perusopetuksen edustuskuoron sekä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa. Tapahtuma on tavoittanut yli 15 000 koululaista. Lisäksi Hassinen on kehittänyt yhteistyötä kuorojen ja orkestereiden kanssa. Taulumäen kirkossa vuosittain toteutuvien Jyväskylä Sinfonian hiljaisen viikon ja pyhäinpäivän konserteissa sekä joulukonserteissa on kuultu passioita, oratorioita, messuja, sielunmessuja ja muita suuria kirkkomusiikkiteoksia.

Hassinen toimii yhdessä kollegoidensa kanssa Jyväskylän seurakunnan vuosittaisten kahden konserttisarjan, Jyväskylän Pääsiäisen ja Kesäkonsertit -sarjojen taiteellisena johtajana ja koordinoi vuosittain Taulumäen kirkossa järjestettäviä yli 50 musiikkitilaisuutta esiintyen välillä myös urkurina omin konsertein ja kamarimusiikkitehtävissä sekä kuorojen ja muusikoiden säestäjänä.

Hassinen näkee tärkeänä, että seurakunnan musiikkityöntekijöillä on erilaista osaamista. Hän on pyrkinyt myötävaikuttamaan erilaisista musiikillisista taustoista tulevien hakeutumiseen kanttorikoulutukseen ja seurakunnan musiikkityöhön. Samoin hän on tukenut seurakunnan musiikkileikkikoulutoiminnan vahvistumista ja elinvoimaisuutta. Jukka Hassinen kokee saavansa tehdä itselleen mieluista työtä. Hän nauttii erityisesti jumalanpalveluksessa musisoimisesta ja siitä, kuinka Jumalan armon avaruus puhuttelee musiikin välityksellä.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli myönsi Jukka Hassiselle director musices -arvonimen vuonna 2006.

Tunnustuksena ansioistaan Jukka Hassiselle luovutettiin Urkurakentamo Veikko Virtasen lahjoittama Principal-urkupilli seinälaattaan kiinnitettynä sekä liiton rahalahja.

Haastattelupyynnöt: Jukka Hassinen, jukka.hassinen(at)evl.fi, 050 523 4136

Lisätietoja:
www.akiliitot.fi
www.skul.fi
Puheenjohtaja Minna Raassina, puh. 044 7768 060

Suomen Kanttori-urkuriliitto on vuonna 1907 perustettu kanttoreiden ammattiliitto. Liiton jäseninä on n. 80 prosenttia evankelis-luterilaisen kirkon kanttoreista sekä lukuisa joukko eläkeläisiä ja opiskelijoita. Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja tehdä sopimuksia jäsentensä palvelussuhteen ehdoista sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä.

Suomen Kanttori-urkuriliitto muodostaa Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen teologiliiton kanssa yhteisjärjestön AKI-liitot ry:n, jonka toimisto hoitaa näiden kolmen liiton ja niiden jäsenten asiat.