Liity jäseneksi

Voiko työnantaja edellyttää työskentelyä ilman viikonloppuvapaita?

Lomakauden lähestyessä olemme saaneet yhteydenottoja työvuoroihin ja vapaapäivien sijoitteluun liittyen.

Kyselyt ovat koskeneet vapaaviikonloppuja tilanteissa, joissa osa seurakunnan henkilöstöstä on lomilla. Epäselvyydet ovat liittyneet työntekijän mahdollisuuksiin viettää vapaaviikonloppuja.
Useissa seurakunnissa on ollut käytäntönä myöntää hengellisen työn työajattomille työntekijöille vähintään yksi vapaaviikonloppu kuukaudessa. Käytännöstä on saatettu joustaa kesäkuukausien aikana siten, ettei vapaaviikonloppuja ole järjestynyt työssä oleville.

Uusi KirVESTES 2022-2024 kehottaa myöntämään työajattomiksi katsottujen työntekijöiden vapaapäivät yhdessä jaksossa, mikäli mahdollista. Muutoin KirVESTES ei anna suosituksia tai määräyksiä työajattomien vapaapäivien sijoitteluun liittyen.

Työntekijän tai viranhaltijan tulkitseminen työajattomaksi kuitenkin edellyttää, että työntekijää koskee niin sanottu työaika-autonomia. Työajattoman työntekijän tulee siis täysin itsenäisesti saada päättää työpäiviensä määrästä, sijoittelusta ja pituudesta. Mikäli todetaan, ettei näin ole, tulee työntekijään soveltaa KirVESTES:n mukaista yleistyöaikaa ja viikkolepo 154 §:n mukaan sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan sunnuntain yhteyteen.

Viranhaltija voi KirVESTES:n sopijaosapuolten yhteisen ohjeistuksen mukaan esittää työaikaan siirtymistä ja työaika-autonomiansa tarkastelua. Ohjeistus menettelystä on annettu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A3/2020.