Liity jäseneksi

Akipedia: Varoitus

Maarit Engström
Lakimies, AKI-liitot ry

Viime kuukausina toimistolle on saapunut poikkeuksellisen paljon kysymyksiä varoituksista. Useammassa on toistunut jokseenkin lievät laiminlyönnit varoituksen perusteena. Millä perusteella varoituksen saa antaa ja voiko perusteettomaksi katsomastaan varoituksesta valittaa?

Toimistolle tarkasteltavaksi lähetetyt varoitukset ovat olleet irtisanomisuhkaisia varoituksia, eli niissä on joko lakiviittauksella tai muuten ilmaistu, että varoituksen perusteena olevan käyttäytymisen toistuessa työnantaja voi aloittaa toimenpiteet palvelussuhteen irtisanomiseen. Irtisanomisuhkainen varoitus on siis tarkoitettu ennakkomuistutukseksi siitä, millä tavoin työnantaja tulee reagoimaan saman tai samankaltaisen laiminlyönnin tai käyttäytymisen toistuessa. Sillä ilmaistaan, että palvelussuhteen perusteena oleva luottamus on tällä erää kunnossa ja palvelussuhde voi jatkua, mutta työntekijän tulee välittömästi muuttaa menettelyään, jotta näin on jatkossakin.

Koska palvelussuhteen voi irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä, ei irtisanomisuhkaista varoitustakaan voi antaa aivan vähäisestä asiasta, vaan asiallisessa varoituksessa on kyse keskeisen velvoitteen vakavasta rikkomisesta. Pikkuasian laiminlyönnistä tai väärinkäsityksen myötä syntyneestä virheellisestä toiminnasta oikea toimintatapa voisi olla paremminkin esimies-alaiskeskustelu kuin irtisanomisuhkainen varoitus. Toisinaan näkee myös varoituksia, joissa tuore tapaus on pikkuasia, mutta sen seuraksi on varoitukseen muisteltu monta muutakin asiaa useamman vuoden ajalta. Näinkään ei voi toimia, sillä työnantajan tulee reagoida varoituksen arvoiseksi katsomaansa tapahtumaan kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun on saanut tapahtuman tai laiminlyönnin tietoonsa. Käytännössä siis, jos siitä, kun työnantaja on saanut tapahtuneen tietoonsa, on kulunut monta viikkoa ilman, että työnantaja on reagoinut, ei kyseistä asiaa enää voida ottaa varoituksen perusteeksi.

Varoitus annetaan pääsääntöisesti kirjallisesti ja sen yhteydessä tulisi järjestää kuuleminen, jossa viranhaltijalla voi olla luottamusmies apunaan. Mahdollisuudet saada kevyin perustein annettu varoitus poistetuksi tai kumotuksi ovat kuitenkin jokseenkin rajalliset, sillä varoituksen antaminen ei ole viranomaisen tekemä päätös, johon voisi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella tai valituksella, vaan työnjohdollinen toimenpide. Jos katsoo saamansa varoituksen asiattomaksi, olisi kuitenkin hyvä reagoida siihen myös kirjallisella vastineella. Tämä on avuksi, jos annettuihin varoituksiin joskus palataan irtisanomisasian yhteydessä.