Liity jäseneksi

Työntekijän näkökulmasta: Karolin Wargh

Karolin Wargh
Kantor i Vasa svenska församling

Orgelundervisning – några praktiska aspekter

Orgeln med sin mångsidiga klangvärld väcker med lätthet barns fascination och upptäckarglädje. Jag vill påstå att orgeln sköter om rekryteringen av organister på egen hand bara kyrkomusikern erbjuder barn möjligheten att bekanta sig med instrumentet. På orgeln kan ett enkelt stycke bli stor musik!

Jag stöter ofta på åsikten att barn är för små för att spela orgel och många tror att barnpedaler är nödvändiga, digitalorglar behövs i hemmen osv för att göra orgelundervisning för barn möjligt.

Barn är inte för små för orglar. Betänk att barn växer upp i en värld som till största delen är anpassad för vuxna människor. Upphöjda pedaler anpassade för barn är inte absolut nödvändiga för orgelundervisning, om det inte finns sådana att tillgå skall det inte vara ett hinder att låta barn börja spela orgel.  Min erfarenhet säger mig att ett normallångt 7- eller 8-årigt barn räcks ner till pedalerna enligt den nivå som barnet speltekniskt befinner sig på. Ett normalbegåvat barn är ingen pedalvirtuos från början; det är helt ok att låta ett barn ”växa” i orgeln. I ett nybörjarstadium kan det räcka med att låta vardera foten ackompanjera med varsin pedalton för att på detta sätt introducera och öva orgelns unika sätt att utnyttja kroppens motoriska färdigheter.

På orgeln kan ett enkelt stycke bli stor musik!

Ett mindre trevligt faktum är att det inte alltid är enkelt att ordna övningstid på orglar så ofta som kunde krävas för tillräckliga framsteg hos eleven. Därför kan pianon med fördel ses som goda övningsinstrument i hemmen även för orgelstudier.  På sitt eget piano kan barnet öva upp fingerteknik och notläsningsförmåga för att sedan, då barnet har övningstid på orgeln, tillämpa och finslipa sina kunskaper för att anpassa dem till orgelns egenskaper. Pedalspelet bör naturligtvis prioriteras under de stunder då övningstid på orgel finns. Vartefter den unga organistens skicklighet växter är det nödvändigt att ordna mera övningstid på orgel. En församling med anställda som är positivt inställda till att hitta lösningar för att erbjuda orgelövningstider för unga är att föredra!

Jag har märkt att en flexibilitet i övningsinstrument är nödvändig för att lyckas med orgelundervisningen. Det vinnande konceptet i Korsholms församlings musikskola har varit att erbjuda pianoelever möjligheten att kombinera pianostudierna med orgelstudier eftersom de båda instrumenten speltekniskt till stor del stöder varandra. Låt vara att det ”starkaste” instrumentet i detta fall riskerar att bli pianot, men då har ett frö såtts till en blivande organist som i förlängningen har möjligheten att välja att förkovra sig i orgelspel.