Liity jäseneksi

Työ- ja virkaehtosopimukset

Yli 80 % suomalaisista palkansaajista on jonkin työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Silloin palvelussuhteen ehdot määräytyvät enimmäkseen sen mukaan, mitä työ- tai virkaehtosopimuksessa on sanottu.

AKI-liittojen jäsenenä kuulut useimpien työ- ja virkaehtosopimuksien piiriin. Silloin sinulla on oikeus luottamusmiehen palveluihin ja edunvalvontaan työpaikallasi.

Kirkon virka- ja työehtosopimus

Evankelis-luterilaisessa kirkossa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES). Sopimus on solmittu ajalle 1.4.2020–28.2.2022.

Sopimus velvoittaa kaikkia seurakuntatyönantajia (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, Kirkkohallitus).

Sopimuksen sopijapuolet ovat Kirkon työmarkkinalaitos (KiT), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alat sekä Kirkon alan unioni (JHL & Jyty). AKI-liitot neuvottelee sopimusta JUKOn kautta.

Voit ladata KirVEsTes 2022-2022 tästä.

Virkaehtosopimuksen liitteessä 18 on suositus toimituspalkkioista.

Kristillisten järjestöjen työehtosopimus

Kristillisissä järjestöissä noudatetaan Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta. Sopimus on solmittu ajalle 9.3.2020–31.1.2022.

Sopimus velvoittaa kaikkia kristillisiä järjestöjä, jotka ovat Palvelualojen työnantajat PALTAn jäseniä. Sopimus on yleissitova, joten sen normimääräyksiä on noudatettava myös sellaisissa järjestöissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon.

Sopimuksen sopijapuolet ovat Palvelualojen työnantajat PALTA, AKI-liitot sekä Kirkon alat.

Voit ladata KJTES 2020-2022 tästä linkistä.

Muut julkisen sektorin sopimukset

Valtiolla, kunnissa ja yliopistoissa noudatetaan niiden omia työ- ja virkaehtosopimuksia. Sopimukset velvoittavat kaikkia mainittuja työnantajia.

Akava-yhteisössä nämä sopimukset solmii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO asianomaisten työnantajatahojen kanssa.

AKI-liittojen jäsenenä olet osallinen näistä sopimuksista, jos työskentelet näillä aloilla.

Muut yksityisen sektorin sopimukset

Yrityksissä, järjestöissä ja säätiöissä noudatetaan asianomaisen alan työehtosopimusta, jos sellainen on olemassa.

Sopimukset velvoittavat kaikkia niitä työnantajia, jotka kuuluvat sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon. Alalla edustavana pidetty työehtosopimus voi olla yleissitova, jolloin se velvoittaa kaikkia alan työnantajia niiden järjestäytymisestä riippumatta.

Akava-yhteisössä yksityisen sektorin sopimukset solmii Ylemmät toimihenkilöt YTN. YTN:llä on sopimuksia mm. energia-, finanssi-, järjestö- ja teknologia-alalla. AKI-liittojen jäsenenä olet osallinen näistä sopimuksista, jos työskentelet mainituilla aloilla.