Liity jäseneksi

Pääkirjoitus: Työelämän muutokset uudistavat ammattiliittoja

Janne Keränen, Pappisliiton puheenjohtaja                                                  janne.keranen@suomenlahetysseura.fi

Akavalaisissa liitoissa on tänä syksynä käyty paljon tulevaisuutta koskevia muutoskeskusteluja. Keskustelua on vauhdittanut keskusjärjestön puheenjohtajan vaali.

Moni Akavaan kuuluva liitto toivoo tulevaisuudelta samaa: Akavan halutaan olevan avoimempi ja demokraattisempi. Kattojärjestön julkisuuskuvaan liittyneiden kassakaappisopimusten ja kulissien takaisen vallankäytön ajan halutaan olevan ohi. Toiveissa on tasapuolisempi sisäinen keskustelukulttuuri ja se, että Akava olisi rakentava yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka ei esimerkiksi loisi vastakkainasettelua yksityisen ja julkisen sektorin välille.

Akava siirtyy uuden puheenjohtajan aikaan tilanteessa, jossa yhteiskunnan, työelämän ja ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuutta rakentaville ehdotuksille ja avauksille olisi todella tarvetta. Valtion ja kuntien rahoitustilanne on haastava, mutta hyvinvointipalvelujen purkaminen ei ole poliittisesti tai inhimillisesti helppoa. Poliittisten näkemysten polarisoituminen vaikeuttaa päätöksentekoa entisestään.

Myös työelämän luonne on muuttunut. Uuden työelämän keskeisiä piirteitä ovat osa-aikaisuuksien lisääntyminen, palkkatyön ohella tai asemesta tehtävä pien- tai mikroyrittäjyys ja paikallisen, jopa henkilökohtaisen, sopimisen lisääntyminen työpaikoilla. SITRAn selvitysten mukaan työelämän suurimpia haasteita ovat ”jäykät rakenteet ja toisaalta teollisen ajan linjatuotantoon perustuva työkulttuuri”. Nämä ovat todellisuutta myös sellaisilla aloilla, joissa työ on jo monimuotoista ja kaikkea muuta kuin suoraviivaista. Työsuhteiden muuttuessa epäsäännöllisiksi sosiaaliturvakin on rakenteiltaan vanhentunut.

Myös ammattiyhdistysliikkeen on muututtava. Sen on kyettävä tarjoamaan liittojen jäsenille turvaa muuttuneessa työelämän todellisuudessa. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat eniten tukea.

AKI-yhteisön liitoissa, Pappisliitossa, Kanttori-Urkuriliitossa ja vastikään viisivuotista taivaltaan juhlinut Teologiliitossa, on tulevaisuutta ajatellen yhteistä näkyä. Liitot haluavat tarjota jäsenilleen palveluita, jotka tuovat turvaa työelämän hankaluuksiin ja muutostilanteisiin.

Alkavana vuonna etsitään esimerkiksi keinoja vahvistaa työpaikoilla tapahtuvaa paikallista edunvalvontaa. Selkeää tarvetta on myös vaikuttavalle viestinnälle. Nykyinen Crux-lehti palvelee pääasiassa niitä, jotka ovat jo jäseniä. Liitot ovat päättäneet suunnitella tätä varten uuden media-alustan.

Eräs konkreettinen palveluiden uudistus on jo toteutettu. Lainopillisen neuvonnan tarve on kasvanut jatkuvasti. Siksi liiton jäseniä palvelee marraskuusta alkaen kaksi juristia.