Liity jäseneksi

Akipedia: Työajattomana työntekijänä järjestössä

Työnantajani kristillisessä järjestössä on todennut, ettei minun työtunneistani pidetä kirjanpitoa, koska olen työajattomassa työssä. Sama pätee muihin samaa työtä kanssani tekeviin työntekijöihin. Näin on menty vuosia, mutta nyttemmin työaikalakikeskustelu on saanut minut ajattelemaan asiaa uudelleen. Onko tulkinta oikea?

Työaikalakia tulee noudattaa kaikenlaisilla työpaikoilla. Työaikalain ulkopuolelle työajattomaksi jääminen edellyttää, että työaikalain 2 §:ssä kuvatut soveltamisalapoikkeuksen edellytykset täyttyvät. Poikkeamisen edellytyksiä tarkastellaan erikseen jokaisen palvelussuhteen kohdalla.

Työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jääminen edellyttää kahta asiaa. Ensinnäkin edellytetään työaika-autonomiaa, eli tosiasiallista mahdollisuutta päättää itse työajoistaan. Työssä, jossa työaika-autonomia on, työaikaa ei ennalta määritetä, sen käyttöä ei valvota, ja työntekijä voi itse päättää työajoistaan. Toinen edellytys on, että itse työ kuuluu johonkin työaikalain 2 §:n listauksen työn sisältöä kuvaavaan kohtaan. Eli esimerkiksi, että kyse on yrityksen, yhteisön tai säätiön johtamisesta.

Myös Aluehallintoviraston tarkastajat kiinnittävät asiaan helposti huomiota, mikäli työntekijäryhmää väitetään työajattomaksi. Taannoin liittoon tiedoksi toimitetussa, kristillistä järjestöä koskevassa tarkastuskertomuksessa nimenomaisesti todettiin, että työnantaja ei kategorisesti voi päättää siitä, että tiettyyn työntekijäryhmään kuuluvien työntekijöiden kohdalla ei noudateta työaikalain työnantajaa velvoittavia määräyksiä. Tarkastaja ohjasi työnantajaa selvittämään työsuhde kerrallaan, miksi juuri kyseisessä työsuhteessa ei tarvitsisi noudattaa työaikalain velvoitteita.

Maarit Engström, Lakimies, AKI-liitot