Liity jäseneksi

TYJ: Perheellisten ja osa-aikatyössä olevien työttömyysturva laskee huhtikuussa useita satoja euroja

Työttömyysturvan lapsikorotuksen ja työtuloja koskevan suojaosan poisto alkaa vaikuttaa etuuksiin huhtikuussa. Muutokset leikkaavat työttömyysturvan määrää huhtikuusta alkaen kaikkien lapsikorotusta ja soviteltua päivärahaa osittaisen työn ajalta saavien kohdalla.

Työttömyysturvan lapsikorotuksen maksaminen päättyy huhtikuussa. Lapsikorotusta maksetaan nykyisin 130–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen. 300 euron suojaosa työtuloille poistuu samanaikaisesti lapsikorotuksen kanssa. Suojaosa tarkoittaa, että henkilö voi ansaita 300 euroa ilman, että tulo vaikuttaa työttömyysturvan tasoon. Jatkossa jokainen palkkaeuro vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä.

Yhteensä muutokset vaikuttavat vuositasolla noin 150 000 päivärahan saajaan. 99 000 henkilöä työskenteli viime vuonna saadessaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lapsikorotusta sai 85 000 saajaa. 34 000 henkilöä sai lapsikorotusta ja työskenteli samanaikaisesti työttömyysturvalla. Kaikkiaan huhtikuun muutokset koskevat noin 57 % saajista.

Molemmat huhtikuun alussa voimaan tulevat muutokset vaikuttavat erityisesti naisiin. Naiset työskentelevät työttömyyden aikana miehiä enemmän ja saavat miehiä useammin myös lapsikorotusta. ”Muutosten suurin vaikutus kohdistuu tyypillisesti palvelualalla osa-aika- tai keikkatyötä tekevään perheelliseen naiseen”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman kertoo.

Suojaosan poisto vähentää etuutta usein 150 euroa. Lapsikorotuksen kohdalla lakimuutoksen vaikutus vaihtelee 130–240 euron välillä. Jos henkilöllä on lapsia ja hän on osittain työllistynyt, etuudesta leikkautuu 1.4. enimmillään noin 390 euroa.

Suojaosan poisto laskee etuuden määrää ja osittaisen työskentelyn kannattavuutta. Työttömyysturvassa on kuitenkin jatkossakin piirteitä, jotka luovat kannusteita keikka- ja osa-aikatyöhön kokoaikatyötä etsiessä. ”Osittainen työ lisää tuloja myös suojaosan poiston jälkeen. Lisäksi työskentelemällä päivärahakausi kuluu hitaammin ja henkilö voi kerryttää oikeutta uuteen päivärahakauteen. Veroprosenttikin luultavasti laskee, sillä palkkatuloa koskee sellaisia verovähennyksiä, jotka eivät koske työttömyysetuutta”, Villman sanoo.

”Muutosten vaikutusta työskentelyn määrään tulisi kuitenkin ehdottomasti seurata.  Suojaosalla on useassa yhteydessä todettu olleen vaikutusta työttömyyden aikaisen pienimuotoisen työn yleistymiseen. Lapsikorotuksen poistolla voi puolestaan olla sekä kannusteita lisäävä että niitä vähentävä vaikutus. Päivärahan tason lasku voi tehdä matalapalkkaisimmastakin työstä houkuttavaa. Toisaalta se hyvin todennäköisesti lisää asumistuen ja toimeentulotuen tarvetta. Erityisesti toimeentulotukeen liittyy merkittäviä kannustinloukkuja, jotka estävät työllistymistä”, Villman jatkaa.

Suojaosan ja lapsikorotuksen poisto koskee myös Kelan maksamaa työttömyysturvaa.

TYJ:n verkkosivuilta löytyy laskuri, jolla voi arvioida ansiopäivärahan määrän osittaisen työskentelyn ajalle suojaosan ja lapsikorotusten poiston jälkeen: Päivärahalaskuri 1.4.2024 (tyj.fi)

Seuraavat työttömyysturvan muutokset tulevat voimaan syyskuun alussa. Muun muassa ansiosidonnaisen ehtona olevan työskentelyehto kaksinkertaistuu syksyllä. Hallituksen esityksen mukaan myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus aloitettaisiin syyskuussa.

Liitteet

Esimerkkejä 1.4.2024 voimaan tulevien muutosten vaikutuksesta (tyj.fi)

Lisätietoa