Liity jäseneksi

Teologiliiton puheenjohtajalta: Ihmissuhdetaidot työelämän keskiössä

Laura Leipakka, Suomen teologiliiton puheenjohtaja

 

Ihmissuhdetaidot ovat nykyisen työelämämme käyntikortti. Harva meistä nimittäin tekee työtään täysin yksin vailla muita ihmisiä. Ihmissuhdetaidot ovat ennen kaikkea viestintää. Kenelle, miten ja millä tavalla viestimme on ensiarvoisen tärkeää, jotta työn kannalta toivottuja toimenpiteitä tai ratkaisuja voidaan tehdä. 

 

Vaikuttava ja vakuuttava kommunikointi, kyky mukauttaa sanomaansa sekä tapaansa toimia on usein työtehtävissä onnistumisen takana. Teologien koulutuspääoma nousee tällöin arvoon arvaamattomaan, sillä teologian opinnot antavat oivallisia valmiuksia erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn.

 

Omalla työurallani teologian opintojeni tärkein anti on ollut, ja on edelleen, kyky keskustella sekä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Perustelin kerran eräälle tutulleni, että ilman uskontojen tuntemusta ei voi ymmärtää maailmaa, kulttuuria eikä ihmisiä. Seison edelleen väitteeni takana. Teologian maisteri on, paradoksaalista kyllä, ennen kaikkea ihmisten asiantuntija, vaikka koulutuksemme pyörii jumaluusopin ympärillä. 

 

Jotta voi puhua jumaluudesta, hengellisyydestä ja uskosta, on niistä ensin opittava ja opeteltava keskustelemaan herkällä korvalla, kieli keskellä suuta sekä toisen ihmisen ajatuksia, kulttuuria ja kontekstia ymmärtäen. Näissä tilanteissa ihmissuhdetaidot hioutuvat ja kyky kohdata eri tavoin ajattelevia ja toimivia ihmisiä kehittyy. 

 

Meidät teologit opetetaan analysoimaan erilaisia näkemyksiä ja tarkastelemaan niitä objektiivisesti. Tämä taito on työelämässä todella hyödyllinen. Teologikoulutus ei tähtää ratkaisukeskeisyyteen vaan siihen, että osaa laaja-alaisesti käsitellä erilaisia ajatuksia, ilmiöitä ja näkemyksiä. Tällaisesta osaamisesta ja asenteesta on suuri apu työelämän pyörteissä. Kyky katsoa asioita monelta kantilta sekä taito toimia erilaisten ihmisten kanssa sujuvoittaa työn tekemistä ja päätöksentekoa. Sanoilla ja asenteella on väliä, jos työlleen haluaa tuloksia. 

 

Nykyisessä työelämässä ihmissuhdetaidoilla on valtavan iso rooli. Koneet korvaavat monia työsuorituksia, mutta ihmisten kanssa vietettyä aikaa ei käy koneellistaminen. Sanallisen ja sanattoman viestinnän sekä tunnetilojen tulkitseminen on kuitenkin kovin inhimillistä puuhaa. Virheiltä ei aina vältytä, mutta tunteita ei voi työelämässä täysin sivuuttaa. Päinvastoin työhyvinvointi, tunnepuhe ja ns. pehmeät arvot ovat viime aikoina korostuneet.  

 

Koska ihmissuhdetaitoja tarvitaan kaikkialla, teologeja tarvitaan kaikkialla. Älä siis myy omaa osaamistasi halvalla, vaan tiedosta arvosi. Työelämä tarvitsee teologeja.