Liity jäseneksi

Teologiliiton kuulumisia: Viisi vuotta eikä suotta, Laura Leipakka

Viisi vuotta eikä suotta

Laura Leipakka, Suomen teologiliiton puheenjohtaja
laura.leipakka@evl.fi

Suomen teologiliitto täyttää tänä vuonna viisi vuotta. On aika katsoa niin eteen- kuin taaksepäin ja pohtia, mitä liitolle kuuluu juuri nyt.

Liitto perustettiin kesällä 2017. Tarve teologien omalle ammattiliitolle nousi siitä tiedosta, että teologit työllistyvät yhä useammin muualle kuin kirkkoon tai kouluun. Teologin tutkinto ei enää automaattisesti tarkoita työtä kirkollisella kentällä, ja tarve teologien omalle ammattiliitolle oli selkeästi olemassa.

Teologin tutkinto on työmarkkinoilla aika ajoin outolinnun maineessa. Useammin kuin kerran on kuultu tarinoita siitä, kuinka teologian maisterin tutkintoa on joutunut rekrytointitilanteessa selittämään tai perustelemaan. Liitto onkin halunnut vahvistaa teologien näkymistä työelämässä ja työmarkkinoilla sekä tukea jäseniään moninaisen teologi-identiteetin vaalimisessa. Teologien vahvuus työmarkkinoilla on monipuolinen pohjakoulutus, joka antaa valmiuksia tarkastella maailmaa laaja-alaisesti. Teologien osaaminen tuntuu nykyisin olevan erittäin kysyttyä mm. projektin- ja henkilöstöhallinnon aloilla.

Liiton perustamisesta lähtien sen jäsenmäärä on ollut tasaisessa kasvussa. Haasteena liitolle on jo työelämässä olevien potentiaalisten jäsenten löytäminen. Teologeja saattaa löytyä yllättävistäkin paikoista työtä tekemässä. Uudet opiskelijasukupolvet ovat löytäneet liiton hyvin ja tulevaisuus liiton jäsenkehityksen suhteen näyttää valoisalta. Työelämäjäsenten tavoittaminen on liiton tulevaisuuden kannalta kuitenkin olennaista, ja liitto onkin viime vuosina panostanut sekä jäsenhankintaan että -viestintään.

Jokainen jäsen on liitolle tärkeä. Kuulemme mielellämme jäsentemme palautetta ja kehitämme liiton toimintaa sen mukaan. Liitto on jäsentensä näköinen ja siksi olemme järjestäneet jäsentapahtumia afterwork-hengessä mm. yrittäjyydestä, työllistymisestä ja järjestötyöstä. Jäsenkyselyjen avulla kartoitamme, mitä jäsenillemme kuuluu ja millaisiin asioihin liiton tulisi tarttua heitä tukeakseen.

Viidessä vuodessa liitto on vakiintunut osaksi AKI-yhteisöä ja löytänyt siinä oman paikkansa. Osana suurempaa joukkoa on hyvä olla.  AKI on tarjonnut pienelle ammattiliitolle mm. hyvät jäsenedut ja toimivan hallinnon. Samalla tietous teologien työkentän monipuolisuudesta on tullut tutummaksi kirkollisella kentällä työskenteleville. Sisäistä ja ulkoista vaikuttamista teologiosaamisen laajuudesta ei liiton näkökulmasta koskaan voi tehdä liikaa.

Toivon jäsentemme olevan ylpeitä omasta teologi-identiteetistään ja liiton edesauttavan tätä. Juhlavuotemme kunniaksi liitto järjestää vuosijuhlan 4.11. Pasilan Rauhanasemalla Helsingissä. Lämpimästi tervetuloa mukaan kohottamaan malja 5-vuotiaalle!