Liity jäseneksi

Luottamusmies pitää puolesi työpaikalla

Tärkeä osa ketjua

Ilari Huhtasalo, jrjestökoordinaattori, AKI-liitot ry

Kirjoitan usein sisältöjä AKIn jäsenpalveluista ja -eduista. Työssäni AKIn toimistolla näen sivusilmällä AKIn vaikuttamistyötä ja työelämän kehittämiseen liittyviä ponnistuksia. Näen puhelinvaihteesta ja tikettijärjestelmästä edunvalvontaan liittyvien soittopyyntöjen virran. Yksi tärkeimmistä ammattiliittoon järjestäytyneen työntekijän tukipilareista jäi tässä mainitsematta, nimittäin luottamusmiehet. Ja heistä saisi pitää enemmänkin ääntä.

AKIn toimistolla käsitellyt palvelussuhdeasiat ovat pieni osa kaikista niistä palvelussuhteeseen liittyvistä kysymyksistä, sopimuksista ja erimielisyyksistä, jotka nousevat esiin joka päivä seurakunnissa. Etulinjassa päivystävät jukolaiset luottamusmiehet.

Luottamusmiehet ovat vaalilla valittuja työntekijöiden edustajia. He huolehtivat työelämälainsäädännön, työehtosopimusten ja työntekijöiden edun piiriin kuuluvista asioista työpaikalla. Työntekijän ja työnantajan välisen erimielisyyden syntyessä luottamusmiehet tukevat ja neuvovat liittoon kuuluvaa työntekijää sekä tarvittaessa neuvottelevat tämän puolesta.

Noin puolessa seurakunnista on jukolainen luottamusmies. Luottamusmiehen valitsemiseksi on vaadittu viittä jukolaista seurakunnan työntekijää. Mikäli jukolaisia ei työyhteisössä ole tarpeeksi, voidaan seurakuntaan asettaa myös pääsopijajärjestöjen yhteinen luottamusmies. Vastaavasti kahden seurakunnan työntekijät voivat työnantajien asiasta sopiessa asettaa yhteisen luottamusmiehen.

Tänä syksynä on jäsenillämme tilaisuus tarkastella asian tilaa omassa työyhteisössään. On luottamusmiesvaalien aika.

Luottamusmies on ajan tasalla ja palvelee seurakuntien akavalaisia työntekijöitä

Nuorisotyön kappalainen Jyri Kitti on luottamusmiestoiminnassa kolmatta kautta. Kaksi viimeistä kautta hän on toiminut pääluottamusmiehenä Kajaanin seurakunnassa.

Kitti arvioi hoitavansa luottamusmiehen rooliin liittyviä tehtäviä noin kerran kuukaudessa. ”Jos on isompi juttu, kuten yt-neuvottelut, tehtävä työllistää useammin”, Kitti kertoo. Tämän lisäksi Kitti seuraa seurakunnan hallintoa. Kitti kertoo, että seurakunnan hallinto on ollut hyvin hoidettua. Hallintoa seuraamalla pysyy ajan tasalla siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu.

Lisäksi tehtävään kuuluvat yhteistyötoimikunnan kokoukset, joita on muutaman kerran vuodessa. Toimikuntaan kuuluvat talouspäällikkö, kirkkoherra, työsuojeluvaltuutetut sekä pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet. AKIn jäsenet kuuluvat seurakunnissa pääsopijajärjestö JUKOn luottamusmiesorganisaatioon.

JUKO on toinen Akavan kahdesta neuvottelujärjestöstä. Se edustaa 200 000 julkisen sektorin akavalaista työntekijää. JUKOon kuuluvat seurakunnissa akilaisten pappien ja kanttorien lisäksi Kasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaiset KNT:n sekä Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL:n jäsenet. JUKOn luottamusmiehenä Kitti edustaa heitä kaikkia. Vastaavasti jukolaisena luottamusmiehenä toimiva diakoni edustaa myös AKIn jäseniä.

Kajaanin seurakunnan pääluottamusmies Jyri Kitti aprikoi, ettei henkilöstö aina ymmärrä, miten tärkeästä asiasta työehtosopimuksen valvonnassa on kyse. Kuva: Miika Manninen

Luottamusmiehellä on erityinen irtisanomissuoja ja oikeus saada tietoa

Luottamusmiehellä on erityinen irtisanomis- ja palvelussuhdesuoja. Sen mahdollistamana luottamusmies voi ottaa työnantajan kanssa kipeitäkin asioita esille ja toimia henkilöstön edustajana. Seurakuntien ja kirkon hallinnon luottamusmiehet kuuluvat pääsopijajärjestö JUKOn organisaatioon. JUKO pitää yhteyttä luottamusmiehiin, järjestää koulutuksia sekä tarvittaessa vie keskusneuvotteluihin Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa asioita, jotka eivät ole työpaikalla luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välillä ratkenneet.

Luottamusmies seuraa työnantajansa hallintoa ja saa tietoa sen henkilöstöstä ja näiden palvelussuhteiden ehdoista. Mikäli luottamusmiestä ei ole valittu, voi henkilöstön keskuudesta olla haastavaa nostaa esille kiusallisia aiheita tai epäkohtia. Järjestäytyminen ja luottamusmiehen valinta toimivat takeena sille, että henkilöstö saa äänensä kuuluviin ja esille tuomansa asiat käsitellyiksi. Myös paikallisten sopimusten tekeminen edellyttää sitä, että järjestäytynyt henkilöstö on valinnut luottamusmiehen.

”Täällä ei pärjää meuhkaamalla”

Kitti kuvaa Luottamusmiehen työtä ihmissuhdetyöksi. ”Täällä ei pärjää meuhkaamalla, vaan asiallisella ja ystävällisellä lähestymisellä saavuttaa paljon paremmin tuloksia.” Kun luottamusmies seuraa yhteisönsä hallintoa ja on aloitteellinen, asiat ehditään ottaa puheeksi hyvissä ajoin.

Useimmiten Kitti käsittelee edustettaviensa kanssa palkkakysymyksiä, kuten mahdollisia työtehtäväkohtaisia lisäkorvauksia. Tällöin Kitti perehtyy edustettavansa kanssa tehtäväkuvaukseen ja tarvittaessa ohjaa keskustelemaan asiasta esimiehen kanssa.

Välillä työntekijöiden saattaa olla haastavaa erottaa, millaiset asiat kuuluvat luottamusmiehelle ja mikä puolestaan työsuojeluvaltuutetulle. Yhteistyö työsuojeluvaltuutetun kanssa kuitenkin toimii ja kysyjä ohjataan tarvittaessa oikealle luukulle.

Paikallinen sopiminen on kestoaiheita työmarkkinapolitiikassa. Näistäkin työpaikalla neuvottelevat luottamusmiehet. Kajaanin seurakunnassa on Kitin aikana tehty paikallinen sopimus lähinnä leirityöaikahyvityksiä koskien. Lisäksi paikallisia pienempiä paikallisia sopimuksia on tehty palkkaukseen liittyen.

AKI tukee luottamusmiehiä

AKI järjestää luottamusmiehille koulutusta, antaa tiedon työpaikan edustettavista sekä tukee arjen luottamusmiestyössä. AKIn juristi auttaa ja neuvoo luottamusmiehiä esimerkiksi erimielisyyksiä tai sopimusneuvotteluja koskien.

Vastakkainasettelua työnantaja- ja työntekijäpuolen välillä Kitti ei ole kokenut. ”Eri asiat muodostavat ne jakolinjat seurakunnissa.” Kitti kuitenkin aprikoi, ettei henkilöstö aina ymmärrä, miten tärkeästä asiasta työehtosopimuksen valvonnassa on kyse.

Kitti siirtyi edellisen luottamusmieskauden aikana väliesimiehen tehtäviin. Tämän hän on kokenut luottamusmiehen tehtävässä lähinnä vahvuutena. ”Suhde talousjohtajaan ja kirkkoherraan on luottamuksellinen”, Kitti kuvaa.

”Olen kokenut tosi tärkeänä sen, että liitto on ollut taustalla”, Kitti kertoo. Liitolta on saanut vastauksia kysymyksiin ja monenlaista muutakin apua. ”AKIn koulutukset ovat olleet laadukkaita. Verkostoituminen muiden luottamusmiesten kanssa on ollut tosi tärkeää.”