Liity jäseneksi

Ohjeistus kesätyöntekijän työehdoista seurakuntien hengellisessä työssä

Akavalaiset kirkon työntekijäjärjestöt ohjeistavat kiinnittämään huomiota hengellisen työn kausityöntekijöiden asianmukaisiin työehtoihin. 

Kesätyö seurakunnassa on kirkolliselle uralle aikovalle tilaisuus saada kokemusta kirkossa työskentelystä.

Samalla seurakunnat rakentavat kuvaa kirkosta työnantajana ja vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka houkuttelevana työnantajana kirkko näyttäytyy tulevaisuuden tekijöille.

Akavalaiset kirkon työntekijäjärjestöt AKI-liitot, Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL sekä Kasvatuksen ja nuoristotyön asiantuntijat KNT ovat laatineet ohjeistuksen kesätyöntekijöiden palkkaukseen. Ohjeistus on ladattavissa tästä linkistä.

Kun palvelussuhteen laatu ja siinä sovellettavat ehdot saadaan alusta alkaen kuntoon, on onnistunut kesätyö paremmalla pohjalla.

Ohjeistus kiinnittää huomiota kesätyöntekijän palkkaukseen, työaikaan sekä virkapaikkaan. Työntekijäjärjestöt suosittelevat palkkausta yleisen palkkausjärjestelmän mukaan, työajan soveltamista sekä virkapaikan merkitsemistä siten, että kesätyöntekijällä on oikeus leiripäivärahaan.