Liity jäseneksi

Pappisliiton puheenjohtajalta: Suorituslisä piirtopöydälle?

Janne Keränen, Pappisliiton puheenjohtaja
janne.keranen@gmail.com

Kevään aikana olen käynyt lukuisia keskusteluja asioista, jotka palkkaukseen ja virkasuhteen ehtoihin liittyen hiertävät seurakunnissa työskentelevää papistoa. Eräs teema nousee esille lähes poikkeuksetta: suorituslisäjärjestelmä aiheuttaa työpaikoilla turhautumista ja jopa ärtymystä.

Suorituslisäjärjestelmä luotiin korjaamaan sitä työpaikoilla koettua ongelmaa, että samassa asemassa olevat työntekijät saavat aina samansuuruista palkkaa riippumatta siitä, miten he työssänsä suoriutuvat tai saavatko he työssään aikaan paljon vai vähän. Pelkkään kokemuslisään perustuva palkitseminen tarkoittaa, että ainoa tapa saada korkeampaa palkkaa on olla työssä pitkään – työn laadulla ei ole merkitystä. Virkaiältä nuoret työntekijät eivät voi tehdä palkkansa korottamiseksi mitään muuta kuin odottaa – kaikki kokemuslisät saanut ei voi tehdä enää sitäkään.

Suorituslisäjärjestelmässä koetaan kuitenkin olevan useita ongelmia. Monet kertovat, että työpaikoilla on ollut vaikea määrittää jopa sitä, mitä pitäisi mitata, jotta suoriutumisesta voitaisiin palkita. On hyvä kysymys, miten suoriutumista voi yhteismitallisesti arvioida täysin erilaista työtä tekevien työntekijöiden kesken. Jos selkeitä, läpinäkyviä ja yhdenvertaisia kriteereitä ei ole, syntyy epäoikeudenmukaisuuden kokemus.

Jos suorituslisä päädytään antamaan vuorovuosin kaikille – käytäntö on vastoin virkaehtosopimusta – päädytään ehkä yhdenvertaiseen lopputulokseen. Kuitenkin silloin menetetään suorituslisän varsinainen tarkoitus; kannustaa ja palkita hyvin tehdystä työstä. Näyttää siltä, että suorituslisän tarkoitus on monin paikoin hautautunut toteutuksen vaikeuksista aiheutuneisiin hankaluuksiin.

Suorituslisä on neuvoteltu osaksi kirkon palkkajärjestelmän kokonaisuutta, eikä sen muuttaminen ollut esillä alkuvuodesta käydyissä virkaehtosopimusneuvotteluissa. Neuvottelutavoitteita kootaan ja pohditaan liitoissa kuitenkin kaiken aikaa. Siksi ajattelen, että suorituslisäjärjestelmän tarkoituksesta ja toteutuksesta olisi hyvä käydä työpaikoilla keskustelua.

Onko työpaikoilla edelleen sellaisia ongelmia, joita suorituslisällä haluttiin ratkaista? Onko yhä toiveena, että hyvästä suoriutumisesta ja tuloksekkaasta työstä palkitaan palkankorotuksella? Jos nykyinen suorituslisäjärjestelmä ei toimi, millä tavoin sitä pitäisi muuttaa? Jos työnantaja palkitsee työsuorituksesta, mitä tällaiselta palkitsemisjärjestelmältä halutaan – ja mitä siltä ei haluta?