Liity jäseneksi

Strategiat koronan jälkeen – Kirkon johtamisforum kokoaa kirkon johtajat pandemian jälkeisessä käännekohdassa

”Hyvään strategiaan kuuluvat jonkinlaiset valinnat: painopisteet, joihin erityisesti keskitytään”, Markku Tynkkynen sanoo. Tammikuussa 2022 järjestettävä Kirkon johtamisforum osuu käännekohtaan.
Tynkkynen kouluttaa työnohjausta ja johtamista ja on työssään nähnyt julkisyhteisöjen strategiatyöskentelyn haasteet. Tynkkysen mukaan strategia on yksinkertaistettuna käsitys siitä, millaisessa ympäristössä toimitaan, miten kohdataan haasteet ja miten toimimalla saadaan haluttuja tuloksia. Entä miten toimintaympäristö hahmotetaan pandemian jälkeen?

Kirkon johtamisforum järjestetään 20.-21.1.2022 – Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä (kirkkopalvelut.fi)

Julkisyhteisöjen strategiat kaipaavat selkeyttä

Kirkon sisällä ajatellaan kovin eri tavoin siitä mitä kirkon pitäisi tehdä. Tämä haastaa strategiatyöskentelyä kirkossa. Näin sanoo kouluttaja Markku Tynkkynen Kirkon koulutuskeskuksesta. Tämä näkyy siinä, että linjaukset jäävät kompromisseiksi ja pahimmillaan kirjataan keskenään vastakkaisia strategioita.

Tynkkynen arvioi, että kyse on laajemminkin julkisyhteisöjen ongelmasta, mutta erityisesti se näkyy kirkossa. ”Voi olla, että tällaisessa kirkossa, jossa on paljon eri tavoin ajattelevia jäseniä, strategia saa olla tällainen”, Tynkkynen puntaroi.

Strategian laatiminen on vasta alku

Strategia on siis tulevaisuusajattelua. Siinä hahmotellaan kuva toivotusta tulevaisuudesta.

Tähän kuitenkin sisältyy Tynkkysen mukaan haaste: organisaation on paljon helpompi katsoa hyvää tulevaisuutta kuin raadollista nykyhetkeä. Vaarana on, että kuilu nykyhetken ja tulevaisuuden välillä jää kuromatta.

”Kun painopisteitä valitaan, pitäisi johtamisessa jatkuvasti huolehtia, että niiden eteen myös työskennellään”, Tynkkynen kehottaa. Otetaan esimerkiksi verkostoituminen, joka on Tynkkysen mukaan seurakunnalle tyypillinen strateginen valinta. Sen lisäksi, että strategiaa laadittaessa on käsitetty verkostoitumisen merkitys seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle, pitäisi kysyä mitä onnistunut verkostoituminen vaatii tässä hetkessä.

”Strategian pitää näkyä jokaisessa toimintasuunnitelmassa, talousarviossa ja kehityskeskustelussa”, Tynkkynen sanoo. Mitä verkostoituminen merkitsee arjen työssä työntekijöille sekä luottamushenkilöille, entä millaista osaamista se vaatii?

Ovet auki – Kirkon strategia luotaa tulevaisuutta

Strategisen johtamisen onnistuminen ei ole kiinni ainoastaan kyvystä osoittaa tavoitteita sekä johtaa työskentelyä. Toimintaympäristö on jatkuvassa liikkeessä, joka voi koronavuosista viisastuneena olla hyvinkin nopeaa.

Hyvä strateginen johtaminen mahdollistaa myös strategian korjaamisen. Strategia on paperiin kirjatun tekstin lisäksi jatkuva ajatusprosessi – kelluva strategia. ”Ajatusprosessia pidetään yllä ja ollaan valmiina tekemään uusia valintoja”, Tynkkynen luonnehtii.

Kirkon Ovet auki -strategia vuoteen 2026 on laadittu koronaviruksen aikana, joten uutta normaalia on osattu jo huomioida.

Tynkkysen mukaan erityisen ansiokas on strategian tulevaisuutta luotaava analyysiosio. Strategia tarjoaa raameja seurakuntien omaan työskentelyyn ja siitä löytyy myös selkeitä strategisia valintoja. Esimerkiksi jumalanpalveluelämää pitää monipuolistaa, kirkkotilat saada useampien tahojen käyttöön ja ovet avata yhteistyölle myös kohderyhmille, joilla ei ole ollut aikaisempaa sidettä kirkkoon.

Seurakunnat löytävät paikkansa

Pitkän aikajänteen realiteetit ovat kirkon osalta ennallaan. Kirkon yhteiskunnallinen asema heikkenee; kirkko on hitaasti ajautumassa kauemmas valtavirrasta.

Tynkkysen viesti muutoksen keskellä on optimistinen. Merkityksellisiä tekoja voidaan tehdä myös supistuvin resurssein. ”Tässä maailmassa ei tule niin ahdasta tilaa, etteikö seurakunta löytäisi tärkeää paikkaa yhteisössään.”

Tynkkynen kiinnittää huomiota kahtiajakoon, joka kirkon päättäjissä on havaittavissa. Päättäjien jakautunut suhtautuminen yhteiskunnassa tapahtuvaan muutokseen haastaa päätöksentekoa. ”Nämä näkemykset ovat seurakunnissa läsnä samanaikaisesti ja ne johtavat monesti vastakkaisiin käytännön ratkaisuihin ja valintoihin”, Tynkkynen toteaa.

Kirkon johtamisforum järjestetään käännekohdassa

Kirkon johtamisforum järjestetään 21.-22.1.2022. Ajankohta tarjoaa näköalan johtamiseen koronakriisin käännekohdassa. Pandemiatilanteen helpottaessa joudutaan tekemään valintoja koronan aikaisten ja perinteisien työmuotojen välillä. Tynkkynen on mukana tapahtumaa järjestämässä.

”Tekevätkö ihmiset johtopäätöksen, että kun on vuosi eletty ilman jumalanpalveluksia ja seurakunnan tapahtumia, pärjätään ilmankin. Vai meneekö toisinpäin, että kävijämääriin tuleekin hetkellistä nostetta. Palaavatko jumalanpalvelusten kävijämäärät ennalleen”, Tynkkynen kysyy.

Strategista johtamista käsitellään perjantaina paneelikeskustelussa piispan, kirkkoherran, talouspäällikön sekä strategiseen johtamiseen perehtyneen kirkkoa tuntevan johtajan voimin. Keskustelijat käsittelevät strategiatyöskentelyä kirkossa omista näkökulmistaan.

”Toivottavasti keskustelu innostaa ja antaa virikkeitä oman strategian tekemiseen omassa seurakunnassa tai yksikössä.”

Kirkon johtamisforum järjestetään 20.-21.1.2022 – Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä (kirkkopalvelut.fi)

Strategiapaneeli – Ovet auki -strategia – uhka vai mahdollisuus? perjantaina 21.1. Keskustelemassa ovat toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen, piispa Kaisamari Hintikka, talouspäällikkö Paula Hukkanen sekä kirkkoherra Juhani Lavanko. Keskustelua juontavat Hanna Salomäki sekä Markku Tynkkynen.

Teksti ja kuvat Ilari Huhtasalo