Liity jäseneksi

Laatikon ulkopuolelta: Stiftssekreterare i gudstjänstliv och musik

Pia Bengts, stiftssekreterare i gudstjänstliv och musik, Borgå stift

Jag började jobba som stiftssekreterare vid domkapitlet i Borgå stift augusti 2017. Före det jobbade jag som ledande kantor i Esbo svenska församling i 30 år.

Borgå stift är geografiskt splittrat och det är långa avstånd från den ena ändan till den andra. Jag hade en god kännedom om stiftet från tidigare genom mina uppgifter i Kyrkomusikerföreningen Kmf (som är en underavdelning till i FKOF – SKUL) och genom de årligen återkommande kyrkomusikdagarna i stiftet. Som tidigare Kmf.s representant i styrelsen för SKUL så har jag också fått ett brett nätverk med finskspråkiga kyrkomusiker. Arbetsuppgifterna som stiftssekreterare är mångsidiga. Jag ska ordna kurser och fortbildning inom mina områden. Jag ska följa med vad som händer inom gudstjänstliv och kyrkomusik både i hemlandet och internationellt. Jag håller kontakt till kyrkomusikerna i stiftet med att skicka ut information per e-post och genom besök och gammaldags telefonkontakt. Videomöten via Teams har underlättat arbetet betydligt, på fredag är jag först på ett möte i Tammerfors via Teams på förmiddagen där vi planerar de riksomfattande kantorsdagarna 2025 och på eftermiddagen är jag fysiskt på möte i Jakobstad där vi diskuterar hur vi kan utveckla orgelundervisning för barn och unga. Det nordiska kyrkomusiksamarbetet har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag har varit med i Nordiska kyrkomusikrådet sedan 2012. Rådets främsta uppgift är att ordna de nordiska kyrkomusiksymposierna. Jag var president för rådet 2016-2021 och ledde planeringen av symposiet i Helsingfors. Som de flesta av er vet så ställde pandemin till det ordentligt, först måste vi flytta symposiet ett år framåt och sedan blev vi tvungna att med mycket kort varsel strömma evenemanget. Vi gjorde vad vi förmådde i den situationen, men visst var det en stor besvikelse att inte få välkomna hundratals kantorskolleger från hela Norden till Helsingfors. En del finska kolleger satt utanför på Helsingfors domkyrkas trappa medan programmet strömmades inifrån kyrkan. Det hela var absurt. Nästa nordiska symposium hålls hösten 2024 i Köpenhamn, anmälan öppnas snart: Nordisk Kirkemusiksymposium 2024 | Nordisk Kirkemusiksymposium 2024 (nks2024.dk)

Samarbetet med mina finskspråkiga kolleger prioriterar jag väldigt högt. Vi har regelbundet träffar via Teams, och så har vi olika gemensamma projekt och evenemang. De kommande kantorsdagarna i Vasa blir tvåspråkiga, likaså ”Jaetut Eväät – Dela med alla” som hålls i Åbo våren 2025.

Arbetet som stiftssekreterare är mångsidigt, utmanande och intressant – och viktigt.