Liity jäseneksi

Pappisliiton valtuuston opiskelijajäsenten vaali 2024-2025

Suomen kirkon pappisliiton valtuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja mm. valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen. Valtuuston opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden välein, tällä kertaa vuosiksi 2024-2025. Paikkoja on kolme, yksi Helsingin yliopiston, yksi Itä-Suomen yliopiston ja yksi Åbo Akademin opiskelijoille. Asetu ehdolle 30.11. mennessä – homma vaatii vain omaa kiinnostusta ja liiton opiskelijajäsenyyden!

Finlands kyrkas prästförbunds fullmäktige har den yttersta beslutsmakten i förbundet och väljer bl.a. förbundets ordförande och styrelse. Fullmäktiges studentrepresentanter väljs vartannat år, den här gången för 2024-2025. Det finns tre platser, en för Helsingfors universitet, en för Itä-Suomen yliopisto och en för Åbo Akademi. Ställ upp som kandidat senast 30.11 – det enda som behövs är intresse och studentmedlemsskap!

 

Ehdokasilmoitus Pappisliiton valtuuston opiskelijajäsenten vaaliin 2024-2025

Oppilaitos / Institut(Pakollinen)
Pappisliiton jäsen / Medlem i Prästförbundet(Pakollinen)
Max. tiedoston koko: 128 MB.